Remedy Entertainment Oyj | Pörssitiedote 31.8.2022 klo 19:15

Remedy Entertainment Oyj: Accendon osakeomistus Remedystä on noussut yli 15 prosentin rajan

Remedy Entertainment Oyj on tänään 31.8.2022 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Accendo Capital SICAV RAIF:n osakeomistus Remedyn osakkeista ja äänistä on 30.8.2022 noussut yli 15 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Accendo Capital SICAV RAIF:n osakeomistus Remedystä on noussut 2 026 614 osakkeeseen, mikä vastaa 15,23 prosenttia Remedyn osake- ja äänimäärästä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Remedyn rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 13 302 700.

Accendo Capital SICAV RAIF osuus:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A + B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 15,23 15,23 13 302 700
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja / Osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000251897 2 026 614 15,23
A YHTEENSÄ 2 026 614 15,23


B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Ei sovellu
B YHTEENSÄ

Ilmoituksen mukaan liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.


Lisätietoja
Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

ir@remedygames.com


Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 320 pelialan ammattilaista 32:sta eri maasta. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla. www.remedygames.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com