Liiketoimintamalli

Remedyn nykyiset liiketoimintamallit ovat ulkoiseen pelibrändiin perustuvia projekteja, omia pelibrändiprojekteja julkaisijakumppanin kanssa sekä yhteisjulkaisuprojekteja. Itsejulkaisu on Remedylle mahdollinen liiketoimintamalli tulevaisuudessa.

 

Ulkoiseen pelibrändiin perustuvissa projekteissa Remedyn kumppani rahoittaa pelin kehittämisen ja Remedy kehittää pelin ennalta sovittujen ohjeiden mukaisesti. Remedy saa suoritetun kehitystyön perusteella katteellisia kehitysmaksuja. Remedy tai kumppani luo pelikonseptin. Tässä mallissa kumppani omistaa pelin immateriaalioikeudet ja vastaa pelin julkaisemisesta, jakelusta ja markkinoinnista. Remedyllä voi olla mahdollisuus ansaita projektista rojalteja, jotka määräytyvät pelin menestyksen mukaan. Ulkoiseen pelibrändiin perustuvissa projekteissa Remedyn taloudellinen riski on pieni, mutta myös osuus pelin menestyksestä on rajallista.

Omissa pelibrändiprojekteissa julkaisijakumppanin kanssa Remedyn kumppani rahoittaa pelin kehittämisen osittain tai kokonaan. Remedy luo pelin, omistaa sen immateriaalioikeudet ja vastaa pelin kehittämisestä. Kumppani vastaa pelin julkaisemisesta, jakelusta ja markkinoinnista. Projektin kehittämisvaiheessa Remedy saa kehitysmaksuja suoritetun kehitystyön perusteella. Toisin kuin ulkoiseen pelibrändiin perustuvissa projekteissa, näihin kehitysmaksuihin ei yleensä sisälly katetta, koska niiden on tarkoitus kattaa Remedyn kehitystyöstä aiheutuvat kulut. Kun peli on julkaistu, kehitysmaksut, kumppanin markkinointibudjetti ja muut kulut täytyy joissakin tapauksissa kattaa pelin myyntituotoista. Kun pelin kehitys-, markkinointi- ja muut kulut on katettu Remedy saa rojalteja pelin myyntituotoista. Omissa pelibrändiprojekteissa on Remedyn kannalta suurempi taloudellinen riski, mutta myös suurempi rojaltimahdollisuus.

Yhteisjulkaisuprojekteissa Remedy ja kumppani rahoittavat pelin kehittämisen yhdessä. Remedy kantaa päävastuun pelin kehittämisestä, kun taas julkaisu-, jakelu- ja markkinointivastuut jaetaan yritysten kesken sovittujen ehtojen mukaisesti. Remedyn näkökulmasta yhteisjulkaisuprojekteissa on suhteellisen suuri taloudellinen riski, mutta myös suurempi rojaltimahdollisuus, koska Remedy on tiiviimmin mukana pelin kaupallistamisessa. Yleensä rojaltimahdollisuuden suuruus vastaa Remedyn osuutta projektin rahoituksesta.

Itsejulkaisu on Remedylle mahdollinen julkaisumalli tulevaisuudessa ja siihen liittyy sekä suurin taloudellinen riski että suurin liikevaihtopotentiaali pelirojaltien kautta. Tällaisissa projekteissa Remedy rahoittaisi pelin kehittämisen ja markkinoinnin täysin itse. Koska Remedy toimisi myös pelin julkaisijana, kaikki rojaltit olisi mahdollista realisoida suoraan tuottona sen jälkeen, kun muun muassa myymälämaksuihin, arvonlisäveroihin, laadunvarmistukseen ja lokalisointiin liittyvät kulut on katettu. Vuoden 2022 lopussa Remedyllä ei vielä ollut kehitteillä itsejulkaisuprojekteja.

Pelien kolme kaupallista mallia

1. Kiinteähintaiset premium-pelit, joissa on maksullista ja ladattavaa lisäsisältöä
Suurin osa Remedyn olemassa olevista peleistä perustuu tähän malliin. Tällaisia pelejä ovat esimerkiksi Control ja jotkin kehitteillä olevat pelit, kuten Alan Wake 2 ja Control 2.

Palvelupohjaiset kiinteähintaiset pelit, joissa on maksullista ja ladattavaa lisäsisältöä
Tämä voi olla tulevaisuudessa Remedylle tärkeä kaupallinen malli. Tällaisilla premium-peleillä on alhaisempi alkuhintapiste, mutta ne tuottavat liikevaihtoa pitkään muun muassa laajennusten ansiosta, joiden avulla pelaajat saadaan viihtymään pelin parissa vuosia. Mallia hyödynnetään esimerkiksi Condor-koodinimeä kantavassa moninpelissä, joka on palkitun Control-pelin spinoff-peli.

Palvelupohjaiset ilmaispelit
Tämän mallin peleissä, kuten Vanguard-koodinimellä tunnetussa pelissä, korostuu julkaisun jälkeinen live-operaatiovaihe. Siinä peliä kehitetään ja päivitetään samalla, kun se on pelaajien saatavilla. Nämä pelit tarjoavat hyvin pitkäkestoisia kokemuksia, ja niiden monetisointi perustuu yleensä pieniin pelin sisäisiin ostoihin tai tilauksiin. Lisäksi pelaajien mielenkiintoa pidetään yllä tarjoamalla uusia laajennuksia ja päivityksiä säännöllisesti.