Yhtiökokoukset

Tältä sivustolta löytyy tietoa Remedyn yhtiökokouksista.

Yhtiökokousmateriaalit

Yleistä tietoa

Remedyn osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa.

Remedyn yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Remedyn osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.

Ne asiat, jotka voidaan käsitellä yhtiökokouksessa, on lueteltu Remedyn yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa.

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen Remedyn sijoittajasivuilla julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, joka julkaistaan myös pörssitiedotteena.

Osakkeenomistajien ehdotukset

Jokaisella Remedyn osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti vaatii sitä ilmoittamalla asiasta Remedyn hallitukselle viimeistään 15. tammikuuta.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen yk@remedygames.com.

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

Remedyn hallitus tai sen suurimmat osakkeenomistajat valmistelevat ja toimittavat hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotus sisällytetään yhtiökokouskutsuun ja se valmistellaan Remedyn hallituksen kokoonpano- ja monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti.