Tavoitteenamme on luoda erinomaisia pelejä, jotka muodostavat hienoja ja elämänmittaisia muistoja.

Pelejä kehittäessämme ihmiset ovat keskiössä kaikessa mitä teemme. Kulttuurimme perustuu luovuuteen, tiimityöhön, luottamukseen, vastuuseen ja toisistamme välittämiseen. Haluamme olla turvallinen työpaikka eilaisille ihmisille ja ajatusmalleille. Uskomme, että monimuotoisuus, tasa-arvoisuus, inklusiivisuus ja hyvinvointi ovat luovuuden ja menestyksen tärkeimpiä mahdollistajia. Pelejämme pelaavat miljoonat pelaajat ympäri maailmaa. Haluamme rakentaa monimuotoisia ja turvallisia online -yhteisöjä, joissa pelaajat voivat olla vuorovaikutuksessa positiivisella tavalla toistensa kanssa. Pyrimme yhteistyössä muiden yritysten kanssa kehittämään koko pelialaa sekä sen standardeja.

Vuonna 2022 Remedy teki olennaisuusanalyysin määrittääkseen eri sidosryhmiensä odotuksia Remedyn vastuullisuustyölle sekä saadakseen käsityksen siitä, mitä vastuullisuusaiheita sidosryhmät pitävät Remedylle tärkeimpinä. Analyysin yhteydessä haastateltiin Remedyn avainsidosryhmien eli sijoittajien, analyyttikoiden, partnerien ja henkilöstön edustajia.

Remedy muodosti olennaisuusanalyysistä ja haastatteluista saatujen tulosten sekä sisäisten työstöjen perusteella olennaisuusmatriisin, josta käy ilmi yhtiön olennaisimmat ja vaikuttavimmat vastuullisuuden painopistealueet. Matriisi ja painopistealueet ovat muodostaneet perustan Remedyn vastuullisuusstrategialle.Yoast SEO