Osinkotiedot

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla.

Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Osingot 2023

Varsinainen yhtiökokous 2023 päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2023.

Osingot 2022

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 261 459,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2022 ja maksupäivä on 26.4.2022.

Osingot 2021

Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 960 822,50 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2021 ja maksupäivä on 26.4.2021.

Osingot 2020

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 327 936,50 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2020 ja maksupäivä on 20.4.2020.

Osingot 2019

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 207 215,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2019 ja maksupäivä on 17.4.2019.

Osingot 2018

Vuoden 2018 yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.