Liputukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa listayhtiölle ja Finanssivalvonnalle huomattavista omistus- ja äänioikeuksiensa muutoksista (liputusvelvollisuus).

Arvopaperimarkkinalain mukaan liputusilmoitus on tehtävä, kun osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus listayhtiössä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle liputusrajan. Liputusrajat ovat 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 2/3 ja 90 % listayhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Saatuaan liputusilmoituksen yhtiön on julkistettava siinä olevat tiedot.

Remedyn osakkeenomistajan on tehtävä liputusilmoitus sähköpostilla osoitteeseen ir@remedygames.com. Remedy on vastaanottanut ja julkistanut seuraavat liputusilmoitukset:

Julkaisupäivä Tapahtumapäivä Osakkeenomistaja Kynnys Omistus liputusilmoituksen jälkeen
31.8.2022 30.8.2022 Accendo Capital SICAV RAIF Yli 15 % 15,23 %
28.11.2022 25.11.2022 Tencent Holdings Limited Yli 5 % 5,01 %
26.4.2024 24.4.2024 Working Capital Advisors (UK) Ltd Alle 5 % 0,00 %
26.4.2024 24.4.2024 Tencent Holdings Limited Yli 10 % 14,80 %

 

Tämän sivuston kuvaus ei ole tyhjentävä. Lisätietoja liputtamisesta löytyy Finanssivalvonnan Liputus -verkkosivustolta.