Remedyn sijoittajasuhdetoiminto palvelee analyytikoita ja sijoittajia sekä koordinoi Remedyn sijoittajatapaamisia ja -tapahtumia

Remedyn sijoittajasuhdetoiminnan periaatteet

Remedyn sijoittajasuhdetoiminnon tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on oikeat ja riittävät tiedot Remedyn osakkeen arvon määrittämiseksi tarjoamalla pääomamarkkinoille ajankohtaista tietoa yhtiön liiketoiminnasta, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Jaettavan tiedon tulee olla tasapuolista ja se tulee julkistaa samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Remedy noudattaa sijoittajaviestinnässään pörssiyhtiöiden viestintää ohjaavia lakeja ja suosituksia.

Hiljainen jakso

Remedyn hiljainen jakso (silent period) alkaa 30 päivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hiljaisen jakson aikana Remedyn johto tai asiantuntijat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Hiljaisen jakson aikana Remedy ei anna medialle lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilasta, markkinoista tai tulevaisuudesta. Hiljainen jakso päättyy konsernin osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamiseen. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan edellisen vuoden loka-marraskuussa ja ne on luettavissa Yhtiön sijoittajasuhdesivujen sijoittajakalenterista.

Poikkeuksena tähän sääntöön ovat yhtiökokoukset (jos sellainen pidetään hiljaisen jakson aikana). Lisäksi, jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Remedy julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

Ota yhteyttä

ir@remedygames.com

 

 

Veli-Pekka Puolakanaho
Head of Corporate Development and IR
+358 50 4300 936
veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com

 

 

 

 

Liisa Eloranta
Senior Investor Relations Specialist
+358 50 433 4992
liisa.eloranta@remedygames.com