Perustuu yksittäisiltä hallintarekisteröidyiltä omistajilta saatuun informaatioon (*) ja Euroclear Finlandin tietoihin 30.11.2023.