Riskienhallinta

Remedyn hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan, jossa on kuvattu yhtiön riskienhallinnan periaatteet

Yhtiömme riskienhallintajärjestelmien tarkoituksena on tukea strategisten tavoitteidemme toteutumista tunnistamalla, arvioimalla ja hallitsemalla riskejä, jotka voivat estää tavoitteiden saavuttamisen.

Riskienhallinta on sisällytetty toimintoihimme seuraavien prosessien avulla:

  1. Yleinen riskienhallinta: Yleinen riskienhallintaprosessimme tarjoaa kattavan yleiskuvan Remedyn keskeisimmistä strategisista, operatiivisista ja taloudellisista riskeistä.
  2. Operatiivinen riskien hallinta: Päivittäiset riskienhallintaprosessimme pyrkivät varmistamaan, että pelien kehittäminen ja toimitus toteutetaan sovittujen parametrien mukaisesti, mukaan lukien budjetti, aikataulu ja laatu.
  3. Strategisiin sopimuksiin liittyvä riskienhallinta: Strategisista sopimusneuvotteluista vastaa kokenut sopimustiimimme, joka arvioi ja neuvottelee merkittävät sopimukset asianmukaisella huolellisuudella ottaen samalla huomioon niihin liittyvät riskit.
  4. Taloudellisten riskien hallinta: Yhtiömme taloustiimi vastaa taloudellisten riskien hallinnasta.
  5. Hallituksen valvonta: Hallitus valvoo, että yhtiön riskienhallintajärjestelmät toimivat tehokkaasti.

Lisätietoja Remedyn riskienhallintajärjestelmistä on selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Lisätietoja Remedyyn ja sen liiketoimintaan liittyvistä riskitekijöistä on yhtiön viimeisimmän neljännesvuosiraportin Riskit ja epävarmuustekijät -osiossa sekä 27.4.2022 päivätyn listalleottoesitteen Riskitekijät-osiossa.