Huippuosaajat valitsevat meidät peliemme ja kulttuurimme ansiosta. Osaajamme arvostavat Remedyllä eniten lahjakkaita työtovereita, jotka tulevat eri taustoista, ovat intohimoisia työssään ja joilla on erittäin korkeat laatuvaatimukset. He arvostavat myös työn ja yksityiselämän tasapainoa sekä Remedyn ihmiskeskeisyyttä ja luottamukseen perustuvaa kulttuuria.

Jatkamme vuonna 2022 aloittamaamme projektia Remedyn kulttuurin, arvojen ja toimintatapojen määrittämiseksi. Tähän liittyen kysyimme vuonna 2022 henkilöstöltämme näkemyksiä siitä, mitä he pitävät tärkeimpänä Remedyn kulttuurissa ja työskentelytavoissa. Materiaalia käytettiin aihetta käsittelevissä työpajoissa, jotka järjestettiin osana vuotuista johtamiskoulutusta kaikille tiiminvetäjille ja esihenkilöimme. Vuonna 2023 olemme saaneet osallistettua projektiin koko Remedyn henkilöstön.