Remedyn vastuullisuusstrategia perustuu kolmeen vastuullisuuden pilariin, joiden alla on seitsemän vastuullisuusaluetta. Nämä alueet ovat vastuullisuustyömme keskiössä.

Pilari 1: ihmiset kaiken tekemisemme keskiössä

Ammatillinen kehittyminen, mentorointi ja työhyvinvointi
Mentoroimme työntekijöitämme ja kannustamme heitä kehittymään ammatillisesti kulttuurissa, joka perustuu yhteisöllisyydelle, pioneerihengelle ja fiksulle luovuudelle. Luomme edellytykset ammatilliselle kasvulle ja tuemme yrityksen sisäisessä urakehityksessä. Haluamme varmistaa, että työntekijämme ovat niin henkisesti kuin fyysisesti hyvinvoivia. Arvostamme terveellistä työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä jatkuvaa hyvien johtamiskäytäntöjen kehittämistä.

Monimuotoisuus, tasa-arvoisuus ja inklusiivisuus
Olemme turvallinen työpaikka, johon eritaustaisten ihmisten on helppo tulla.

Pilari 2: ikimuistoisia kokemuksia faneille ympäri maailmaa

Peliyhteisön turvallisuus
Pelimme voivat luoda upeita ja elämänmittaisia muistoja. Haluamme rakentaa monimuotoisia ja turvallisia online yhteisöjä, jotka kannustavat luovuuteen sekä rohkaisevat ihmisiä nauttimaan peleistämme ja ilmaisemaan itseään. Emme suvaitse häirintää missään muodossa.

Vastuullinen pelaaminen
Olemassa olomme tarkoitus on kehittää erinomaisia pelejä, joita pelaajat rakastavat pelata. Pelimme noudattavat vallitsevaa lainsäädäntöä sekä alakohtaisia sääntöjä ja muodostavat turvallisia ympäristöjä viihtymiselle. Koulutuksen ja rekrytoinnin avulla sekä osallistumalla alakohtaisiin hankkeisiin pyrimme lisäämään tapoja, joilla diversiteetti ja kulttuurinen inkslusiivisuus otetaan huomioon pelikehityksessä. Haluamme käyttää läpinäkyviä hinnoittelumalleja sekä noudattaa että nostaa esille parhaita käytäntöjä ja eettistä pelitoimintaa.

Pilari 3: vastuullinen yhteiskunnan jäsen

Eettiset liiketoimintakäytännöt
Tavoitteenamme on ylläpitää arvoketjua, joka täyttää odotuksemme ja standardimme. Tähän sisältyy liiketoiminnan harjoittaminen eettisesti kestävällä tavalla sekä olennaisten lakien ja regulaation noudattaminen. Emme hyväksy työpaikallamme korruptiota, lahjontaa, rahanpesua tai ihmisoikeusrikkomuksia ja odotamme liiketoimintakumppaniemme ylläpitävän samoja arvoja ja standardeja, jotka asetamme itsellemme. Hallinnoimme proaktiivisesti kyberturvallisuusriskejä ja edistämme läpinäkyvyyttä henkilötietojen keräämisessä ja hyödyntämisessä.

Aktiivinen sidosryhmävaikuttaminen
Meille on tärkeää käydä avointa keskustelua eri yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Teemme yhteistyötä koulujen sekä yliopistojen kanssa ja osallistumme aktiivisesti pelialan yhteisöjen, kuten Neogamesin, toimintaan. Pyrimme yhteistyössä muiden yritysten kanssa positiivisdesti myötävaikuttamaan koko pelialan sekä sen standardien kehitykseen.

Ympäristövaikutukset
Teemme aktiivisesti töitä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja ympäristövaikutuksiamme kiinnittämällä huomiota toimistojemme energiatehokkuuteen, järkevään matkustamisen määrään, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja kierrättämiseen. Osallistumme aktiivisesti foorumeihin, jotka edistävät kestävää ja vastuullista tapaa hyödyntää luonnonvaroja ja biodiversiteetin säilyttämistä.