Monimuotoisuus, tasa-arvoisuus ja inklusiivisuus
Olemme turvallinen työpaikka, johon eritaustaisten ihmisten on helppo tulla. Autamme työntekijöitämme kehittymään ammatillisesti kulttuurissa, joka perustuu taiteelliselle vapaudelle, tiimityölle, luottamukselle ja vastuulle sekä toisistamme välittämiselle.

Ammatillinen kehittyminen, mentorointi ja työhyvinvointi
Mentoroimme työntekijöitämme ja kannustamme heitä kehittymään ammatillisesti kulttuurissa, joka perustuu taiteelliselle vapaudelle, tiimityölle, luottamukselle ja vastuulle sekä toisistamme välittämiselle. Luomme edellytykset ammatilliselle kasvulle ja tuemme yrityksen sisäisessä urakehityksessä.

Haluamme varmistaa, että työntekijämme ovat niin henkisesti kuin fyysisesti hyvinvoivia. Arvostamme terveellistä työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä jatkuvaa hyvien johtamiskäytäntöjen kehittämistä.

Eettiset liiketoimintakäytännöt
Tavoitteenamme on ylläpitää arvoketjua, joka täyttää odotuksemme ja standardimme. Tähän sisältyy liiketoiminnan harjoittaminen eettisesti kestävällä tavalla sekä olennaisten lakien ja regulaation noudattaminen. Emme hyväksy työpaikallamme korruptiota, lahjontaa, rahanpesua tai ihmisoikeusrikkomuksia ja odotamme liiketoimintakumppaniemme ylläpitävän samoja arvoja ja standardeja, jotka asetamme itsellemme.

Hallinnoimme proaktiivisesti kyberturvallisuusriskejä ja edistämme läpinäkyvyyttä henkilötietojen keräämisessä ja hyödyntämisessä.

Aktiivinen sidosryhmävaikuttaminen
Meille on tärkeää käydä avointa keskustelua eri yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Teemme yhteistyötä koulujen sekä yliopistojen kanssa ja osallistumme aktiivisesti pelialan yhteisöjen toimintaan. Pyrimme yhteistyössä muiden yritysten kanssa positiivisdesti myötävaikuttamaan koko pelialan sekä sen standardien kehitykseen.

Peliyhteisön turvallisuus
Pelimme voivat luoda upeita ja elämänmittaisia muistoja. Haluamme rakentaa monimuotoisia ja turvallisia online yhteisöjä, joissa ei hyväksytä häirintää sen missään muodoissa, jotka kannustavat luovuuteen sekä rohkaisevat ihmisiä nauttimaan peleistämme ja ilmaisemaan itseään.

Ympäristövaikutukset
Teemme aktiivisesti töitä pienentääksemme hiilijalanjälkeämme ja ympäristövaikutuksiamme kiinnittämällä huomiota toimistojemme energiatehokkuuteen, järkevään matkustamisen määrään, uusiutuvien energialähteiden käyttöön ja kierrättämiseen. Osallistumme aktiivisesti foorumeihin, jotka edistävät kestävää ja vastuullista tapaa hyödyntää luonnonvaroja ja biodiversiteetin säilyttämistä.

Vastuullinen pelaaminen
Olemassa olomme tarkoitus on kehittää erinomaisia pelejä, joita pelaajat rakastavat pelata. Pelimme noudattavat vallitsevaa lainsäädäntöä sekä alakohtaisia sääntöjä ja muodostavat turvallisia ympäristöjä viihtymiselle.

Koulutuksen ja rekrytoinnin avulla sekä osallistumalla alakohtaisiin hankkeisiin pyrimme lisäämään tapoja, joilla diversiteetti ja kulttuurinen inkslusiivisuus otetaan huomioon pelikehityksessä.

Haluamme käyttää läpinäkyviä hinnoittelumalleja sekä noudattaa että nostaa esille parhaita käytäntöjä ja eettistä pelitoimintaa.