Omistusrakenne

Perustuu yksittäisiltä hallintarekisteröidyiltä omistajilta (*) ja Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin per 31.3.2022.