Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättävät osakkeenomistajat varsinaisessa yhtiökokouksessa. Remedy Entertainment Oyj:n 6.4.2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten palkkiosta seuraavasti:

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajalle 3.000 euroa kuukaudessa.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Optio-ohjelma 2020

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2020”. Optio-ohjelma on osa yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2023 ja päättyy 31.5.2026.

Osakekohtainen merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.4.-30.6.2020 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa erityistapauksissa.