Remedy Entertainment Oyj | Pörssitiedote 20.9.2022 klo 21.15

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta 2022

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2022 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2022”. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-ohjelma on osa yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2025 ja päättyy 31.5.2028.

Yhdellä optio-oikeudella merkittävän osakkeen osakekohtainen merkintähinta 26,64 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla 1.6.–31.8.2022 lisättynä 10 prosentilla.

Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 350.000 osakkeella vastaten 2,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Tämän lisäksi yhtiö on aiemmin antanut 302.500 optio-oikeutta vuoden 2018 optio-ohjelmasta, 371.000 optio-oikeutta vuoden 2019 optio-ohjelmasta, enintään 400.000 optio-oikeutta vuoden 2020 optio-ohjelmasta sekä enintään 350.000 optio-oikeutta vuoden 2021 optio-ohjelmasta.

Yhden uuden ohjelman mukaisen option teoreettinen markkina-arvo on noin 6,54 euroa, ja kaikkien Optio-ohjelma 2022 mukaisten optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 2.287.917 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 19.9.2022 päätöskurssin perusteella ja optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 19,88 euroa, osakkeen merkintähinta 26,64 euroa, riskitön korko 0 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,7 vuotta ja volatiliteetti 46 prosenttia.

Optio-oikeuksien 2022 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja tulevat olemaan nähtävissä yhtiön verkkosivuilla https://investors.remedygames.com/fi/palkitseminen/

Remedy Entertainment Oyj

Lisätietoja

Tero Virtala, toimitusjohtaja

Puhelin: 09 435 5040

Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 320 pelialan ammattilaista 32:sta eri maasta. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla. www.remedygames.com