Remedy Entertainment Oyj | Pörssitiedote 31.5.2022 kello 9.30

Remedy Entertainment Oyj hakee optio-oikeuksien 2019 listaamista

Remedy Entertainment Oyj (“Yhtiö”) hakee vuoden 2019 optio-ohjelman optio-oikeuksia julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market -markkinapaikalla 1.6.2022 alkaen.

Vuoden 2019 optio-ohjelman optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 400.000 kappaletta. Remedy Entertainment Oyj on mitätöinyt yhteensä 29.000 kappaletta Yhtiön hallussa olevaa optio-oikeutta. Optio-oikeuksia 2019 on mitätöinnin jälkeen 371.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 371.000 Yhtiön osaketta.                     

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakemerkinnän tulee olla vähintään 1.000 osaketta.

Osakkeen merkintähinta vuoden 2019 optio-oikeuksilla on 9,23 euroa osakkeelta. Osakkeet maksetaan merkittäessä.

Mikäli Yhtiö optioiden antamisen jälkeen, mutta ennen osakemerkintää päättää osingonjaosta tai muusta osakkeenomistajille annettavasta varojenjaosta, optioilla merkittävän osakkeen merkintähintaa ei muuteta. Mikäli Yhtiö optioiden liikkeeseenlaskun jälkeen, mutta ennen osakemerkintää päättää alentaa osakepääomaansa, optioilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2025. Optio-oikeudet 2019 ovat vapaasti luovutettavissa 1.6.2022.

Osakkeiden merkintäaika on jaettu seuraaviin merkintäikkunoihin:

• 2022: 1.6.-15.9. ja 16.9.-31.12.

• 2023: 2.1.-31.3., 1.4.-31.5., 1.6.-15.9. ja 16.9.-31.12.

• 2024: 2.1.-31.3., 1.4.-31.5., 1.6.-15.9. ja 16.9.-31.12,

• 2025: 2.1.-31.3. ja 1.4.-31.5.

Optio-oikeuksien haltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle arvo-osuustilinhoitajalleen.

Hallitus hyväksyy optioilla tehdyt osakemerkinnät säännöllisesti kokoontuvissa kokouksissaan ja ilmoittaa uudet osakkeet rekisteröitäväksi kaupparekisteriin merkintäikkunan päättymisen jälkeen. Optio-oikeuksilla 2019 merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin Päälistalle Yhtiön vanhojen osakkeiden lisäerinä osakemäärän tultua rekisteröidyksi.

Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon sen tilikauden alusta lukien, jonka aikana ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat välittömästi, kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Mikäli optionhaltijalle annetaan Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, osinko- ja muut osakasoikeudet alkavat, kun osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen.

Optio-oikeuksien 2019 myöntämisen perustelut ja ehdot on julkistettu yhtiötiedotteella 11.7.2019. Optio-ohjelman 2019 ehdot ovat nähtävillä Yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/palkitseminen/

LISÄTIETOJA

Tero Virtala, toimitusjohtaja 
Puhelin: 09 435 5040 
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com
 

REMEDY LYHYESTI

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 320 pelialan ammattilaista 32:sta eri maasta. www.remedygames.com

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.remedygames.com