Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.4.2021 klo 9.00.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä osakkeenomistajien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Tarkemmin ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä yhtiökokouskutsussa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys »

Yhtiökokouksen seuraaminen

Ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta internetin kautta videoyhteyden välityksellä tilaamalla videoyhteyslinkin etukäteen sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä. Videoyhteyslinkki on henkilökohtainen. Videoyhteyslinkki ja ohjeet kokouksen seuraamiseksi videoyhteyden välityksellä lähetetään yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä niille tilaajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkittyjä osakkeenomistajia tai heidän edustajiaan.

Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana. Lähetys järjestetään vain, mikäli se voidaan järjestää koronaviruspandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

Tärkeitä päivämääriä

22.3.2021 Kokouskutsu julkaistu ja kokoukseen ilmoittautuminen alkanut
Viimeistään viikolla 12, joka alkaa 22.3. Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla näillä verkkosivuilla
25.3.2021 kello 12.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
26.3.2021 Mahdolliset äänestykseen otettavat osakkeenomistajien vastaehdotukset julkaistaan ja valtakirja- ja ennakkoäänestysohjemallit julkaistaan
26.3.2021 kello 12.00 Ennakkoäänestys alkaa
30.3.2021 kello 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
31.3.2021 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
6.4.2021 Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan
8.4.2021 kello 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
14.4.2021 Varsinainen yhtiökokous

Osakkeenomistajien kysymykset

Vaikka hallitukselle on annettu valtuutus päättää suunnatuista anneista ja optio-oikeuksista, niin tulisiko edellä mainitut pääsääntöisesti järjestää kuitenkin osakkeenomistajien merkintäetuoikeus huomioiden?

Hallitus päättää valtuutuksen käytöstä osakeyhtiölaissa säädetysti. Optio-oikeuksia käytetään henkilöstön sitouttamiseen, ja niitä annetaan vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Mahdollisissa osakeanneissa lähtökohtana on osakkeenomistajien etuoikeus merkitä uusia osakkeita osakeanneissa, josta hallitus voi poiketa silloin, kun poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Varsinainen yhtiökokous 2021