Remedy Entertainment Oyj | Tilinpäätöstiedote 10.2.2023 kello 9.00         
 

Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätöstiedote 2022

Vahvempi peliportfolio tukemassa tulevaisuuden kasvua

Investoinnit peliprojekteihin kiihtyivät, uudet sopimukset vahvistivat portfoliota ja ensimmäinen merkittävistä uusista pelijulkaisuista tähtäimessä vuonna 2023

 

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei muuta ole mainittu.

loka–joulukuun 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto laski 31,2 prosenttia 13,6 (19,8) miljoonaan euroon.
 • Käyttökate (EBITDA) laski 2,8 (10,9) miljoonaan euroon johtuen pääasiassa vertailukautta merkittävästi alhaisemmasta liikevaihtotasosta.
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2,1 (10,3) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli 15,6 (52,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan kassavirta oli -3,8 (-2,2) miljoonaa euroa.
 • Marraskuussa Remedy allekirjoitti 505 Gamesin kanssa yhteiskehitys- ja julkaisusopimuksen Control 2 -pelistä.

TAMMI–joulukuun 2022 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto laski 2,5 prosenttia 43,6 (44,7) miljoonaan euroon.
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (14,5) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto (EBIT) oli -0,6 (11,4) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -1,3 (25,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 11,1 (6,1) miljoonaa euroa.
 • Huhtikuussa Remedy allekirjoitti Rockstar Gamesin kanssa kehityssopimuksen Max Payne ja Max Payne 2: The Fall of Max Payne -videopelien remake-versiosta.
 • Toukokuussa kaupankäynti Remedyn osakkeilla siirtyi First North Growth Market Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsingin pörssilistalle.
 • Elokuussa Remedy laski näkymiään vuodelle 2022 liikevaihdon ja liiketuloksen osalta. 
 • Marraskuussa Remedy allekirjoitti 505 Gamesin kanssa yhteiskehitys- ja julkaisusopimuksen Control 2 -pelistä.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,10 (0,17) euroa kutakin osaketta kohti. 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

MEUR IFRS, konserni

 

10–12/2022

 

10–12/2021

 

112/2022

 

1–12/2021

Liikevaihto

13,6

19,8

43,6

44,7

Liikevaihdon kasvu, %

-31,2 %

45,7 %

-2,5 %

8,9 %

Käyttökate (EBITDA)

2,8

10,9

1,9

14,5

Liikevoitto (EBIT)

2,1

10,3

-0,6

11,4

Liikevoitto liikevaihdosta, %

15,6 %

52,2 %

-1,3 %

25,5 %

Katsauskauden tulos

1,5

8,2

-1,7

8,8

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, %

10,8 %

41,3 %

-4,0 %

19,7 %

Taseen loppusumma

99,6

101,1

99,6

101,1

Liiketoiminnan kassavirta

-3,8

-2,2

11,1

6,1

Nettokassa

49,9

51,7

49,9

51,7

Kassa

49,0

51,4

49,0

51,4

Nettovelkaantumisaste, %

-56,4 %

-59,1 %

-56,4 %

-59,1 %

Omavaraisuusaste, %

88,8 %

86,4 %

88,8 %

86,4 %

Investoinnit

2,5

2,3

10,6

9,6

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana

323

282

307

280

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

334

294

334

294

Osakekohtainen tulos, €

0,11

0,61

-0,13

0,67

Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen)

0,11

0,61

-0,13

0,65

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

13 448 600

13 298 450

13 448 600

13 298 450

 

TOIMITUSJOHTAJA TERO VIRTALAN KOMMENTIT

Vuosi 2022 aloitti vahvan investointivaiheen Remedyllä, mikä on nähtävissä päättyneen vuoden luvuissa. Viidestä kehitteillä olevasta pelistä olemme mukana rahoittamassa neljää Remedyn omistamaan brändiin perustuvaa peliä ja yksi peli on täysin julkaisukumppanimme rahoittama. Omat investointimme kasvavat sitä mukaa, kun projektit edistyvät seuraaviin kehitysvaiheisiin vuoden 2023 aikana. Kassamme oli vuoden lopussa 49,0 miljoonaa euroa, minkä ansiosta voimme tehdä tarkoituksenmukaista pääoman allokointia, kun alamme rahoittaa yhä useampia projekteja yhdessä kumppaniemme kanssa ja otamme suurempaa roolia pelinjulkaisutoiminnassa.  

Vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihtomme laski vahvasta vertailukaudesta. Vuoden 2021 neljäs vuosineljännes sisälsi poikkeuksellisia liikevaihdon eriä, kuten koodinimi Vanguardin sopimuksen sekä Alan Wake 2 –peliprojektin laajennetun skaalan ja budjetin. Kummatkin vaikuttivat niin liikevaihtoon kuin kannattavuuteen merkittävästi. Vuoden 2022 liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme vaikuttivat suuremmat omat investointimme peliprojekteihin.

Alan Wake 2 on täydessä tuotantovaiheessa. Peli alkaa olla pian sisällöllisesti valmis ja se on pelattavissa alusta loppuun. Siirrymme seuraavaksi viimeistelemään pelikokemusta. Alan Wake on ainutlaatuinen brändi, joka on arvokas yrityksellemme. Alan Wake Remastered ei tuottanut vielä rojaltituloja. Odotamme kuitenkin pelin myynnin kasvavan, kun Alan Wake 2:sen julkaisu lähestyy ja pelin fanit sekä uudet pelaajat haluavat kokea alkuperäisen tarinan uuden sukupolven konsoleilla.

Marraskuussa kerroimme allekirjoittaneemme 505 Gamesin kanssa sopimuksen Control 2 –pelistä. Sopimus syventää yhteistyötämme 505 Gamesin kanssa Control-brändiin liittyen ja on meille iso uusi askel kohti pelien julkaisutoimintaa. Control 2 laajentaa alkuperäisen vuonna 2019 julkaistun Control-pelin tarinaa ja maailmaa. Meillä on nyt olemassa yksityiskohtaiset konseptit pelin visiosta ja luovista osa-alueista, kuten pelattavuudesta, tarinankerronnasta ja pelin taiteellisesta näkemyksestä. Olemme tyytyväisiä tiimin tekemään työhön ja tammikuussa 2023 peli on siirtynyt proof-of-concept -vaiheeseen.

Koodinimi Condor on palvelumallinen peli ja sellaisenaan uuden tyyppinen peli Remedylle. Olemme parhaillaan varmistamassa, että pelaajakokemus on vahva. Rakennamme oikeanlaista tiimiä ja tuotantomallia pelille ja etenemme pelin kehityksen kanssa kärsivällisesti. Näemme yhdessä partnerimme 505 Gamesin kanssa, että Condorissa on paljon potentiaalia. Condor on edelleen proof-of-concept-vaiheessa.

Myös koodinimi Vanguard on proof-of-concept-vaiheessa. Syksyllä 2022 päätimme pitää pelin pidempään proof-of-concept -vaiheessa ja lykätä tiimin isompaa kasvattamista vuoteen 2023. Vanguard -tiimi on edistynyt työssään ja jatkaa pelattavuuden ja metapelin kehittämistä sekä testaa Remedylle tunnusomaisen tarinankerronnan ja maailman luomisen toteuttamista. Pelitiimiä on vahvistettu rekrytoimalla useampi uusi avainhenkilö projektiin.

Max Payne 1&2 remake jatkaa konseptivaiheessa ja projekti on edennyt hyvin. Odotamme, että pääsemme tuomaan tämän rakastetun hahmon uuden sukupolven konsoleille ja uuden sukupolven fanien tietoisuuteen.

Vuoden 2023 näkymiemme mukaan odotamme liikevaihdon laskevan edellisestä vuodesta ja liiketuloksen olevan tappiollinen. Kuten kerroimme aiemmin, rahoitamme suuren osan projekteista yhdessä julkaisijakumppanien kanssa. Kaikki nämä yhteisrahoitetut peliprojektit perustuvat Remedyn omistamaan brändiin, mikä nostaa yrityksemme arvoa pitkällä aikavälillä. Mitä enemmän peliportfoliomme sisältää yhdessä kumppanien kanssa rahoitettuja projekteja sitä vähemmän saamme kehitysmaksuja. Tämä vaikuttaa lyhyellä aikavälillä kannattavuuteemme, koska katamme suuremman osan kehityskustannuksista itse. Tämä kasvattaa kuitenkin rojaltipotentiaalia tulevina vuosina.

Vuodesta 2017 lähtien olemme systemaattisesti kehittäneet kyvykkyyksiämme, jotta pystymme kehittämään samanaikaisesti useampia laadukkaita pelejä ja julkaisemaan niitä tiheämmin. Kehitämme parhaillaan kunnianhimoisen tavoitteemme mukaisesti viittä AAA-luokan peliä. Siirtyminen moniprojektimalliin on mennyt hyvin, mutta olemme käyneet läpi myös kasvukipuja mallia implementoidessamme. Tämä näkyi kesällä 2022, kun tarvitsimme lisää aikaa Vanguard projektiin. Tämän johdosta opimme ja teimme muutoksia vuoden 2022 aikana. Olemme vahvistaneet pelitiimejämme ja muokanneet niiden johtamis rooleja sekä vaihtaneet osan ulkoistuskumppanuuksistamme. Olemme parantaneet monilta osin projektien suunnittelu- ja johtamismalleja sekä kehittäneet tapaa, jolla yritysjohto seuraa, ohjaa ja tukee peliprojektejamme.

Vuonna 2022 kehitimme merkittävästi Northlight-teknologiaa sekä työkaluja. Nämä parannukset tukevat yhä laadukkaampien pelien tekemistä ja avaavat uusia luovia mahdollisuuksia sekä tehostavat pelinkehitystämme. Vuonna 2022 lähes tuplasimme rekrytointiemme määrän verrattuna vuoteen 2021 ja onnistuimme hyvin myös henkilöstömme pitämisessä talossa sekä henkilöstön kehittämisessä. Myös tästä eteenpäin jatkamme henkilöstöön panostamista palkkaamalla kokeneita, intohimoisia, luovia ja haasteisiin tarttuvia yksilöitä viemään peliprojektejamme eteenpäin. Studiomme Tukholmassa kasvattaa näkyvyyttämme ja lisää houkuttelevuuttamme työnantajana myös Ruotsissa.

Olemme strategiamme mukaisesti saavuttaneet vahvemman aseman arvoketjussa. Viidestä peliprojektistamme neljä perustuu itse omistamaamme pelibrändiin.  Remedy on mukana julkaisemassa kolmea näistä peleistä, jolloin pääsemme vaikuttamaan myös enemmän pelien kaupallistamiseen. Keskipitkän aikavälin suunnitelmamme on nyt lyöty lukkoon ja keskitymme saattamaan kehitteillä olevat pelit valmiiksi. Investoinnit tiimeihimme, Northlightiin pelimoottoriin ja ohjelmistotyökaluihin, tukifunktioihin ja ulkoiseen kehitykseen ovat avaintekijöitä tulevien vuosien seuraavan kasvuloikan tekemiseen. Suunnitelmissamme on lanseerata vuodesta 2023 alkaen yksi uusi peli vuodessa, sekä tuoda peleihin ilmaisia ja myytäviä lisäsisältöjä.

Tulevaisuuden näkymät

Remedy arvioi yhtiön liikevaihdon laskevan edellisvuodesta ja liiketuloksen olevan tappiollinen.

PITKÄN AIKAVÄLIN LIIKETOIMINTANÄKYMÄT

Kehitämme parhaillaan maailmanluokan partnerien kanssa useita pelejä, joihin liittyy ennalta sovittuja kehitysmaksuja. Kehitysmaksut luovat vahvan ja ennustettavan pohjan liikevaihdollemme vuosiksi eteenpäin. Kehitysmaksujen lisäksi liikevaihtomme koostuu pelirojalteista, joita on vaikeampi ennustaa, mutta jotka voivat skaalautua nopeastikin.

Pelirojalteihin liittyvät olettamamme tehdään lähtökohtaisesti maltillisesti, koska pelimyynteihin liittyy vaihteleva määrä erilaisia muuttujia. Samalla jokaisella laadukkaalla, markkinoilla erottuvalla pelillä on potentiaalia menestyä paremmin, mikä kasvattaisi liikevaihtoa sekä liikevoittoa merkittävästi. Pelimme ja brändimme etenevät kohti pidempikestoisia pelikokemuksia, jotka tyypillisesti myyvät useamman vuoden.

Pitkän aikavälin suunnitelmiemme mukaisesti kehitämme parhaillaan viittä eri peliä ja meillä tulee olemaan merkittäviä pelijulkaisuja alkaen vuodesta 2023. Pelijulkaisujen ja uusien pelinkehityssopimuksien ajoitukset voivat aiheuttaa vaihtelua lukuihimme kvartaalien ja vuosien välillä. Useat markkinoilla jo olevat ja rojalteja kerryttävät pelimme sekä kehitteillä olevat uudet pelit tulevat kuitenkin vähentämään edellä mainittua vaihtelua tulevina vuosina.

VOITONJAKOEHDOTUS

Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 61 280 970,55 euroa, josta tilikauden voitto oli -1 818 929,75 euroa. Hallitus ehdottaa 13.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varoja jaetaan 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 344 860,00.

Osingon irtoamispäivä on 14.4.2023. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 24.4.2023.

VERKKOLÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Remedy järjestää tulosjulkistusta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 10.2.2023 klo 14.00. Remedyn tulosta esittelevät toimitusjohtaja Tero Virtala ja talousjohtaja Terhi Kauppi.

Tilinpäätöstiedote on julkaisemisen jälkeen nähtävillä Remedyn sijoittajasivuilla: https://investors.remedygames.com/fi/tiedotteet/

Verkkolähetyksen ohjeet:

Ilmoittaudu verkkolähetykseen ennakkoon:

https://remedy.zoom.us/webinar/register/WN_S7fImKPaQ_ykZSOhxTUuHg

Ilmoittautumisen jälkeen saat verkkolähetyksen osallistumisohjeet sähköpostitse.

Puhelinkonferenssin ohjeet:

Liity konferenssiin soittamalla paikallisnumeroon muutama minuutti ennen tiedotustilaisuuden alkua. Kansainväliset numerot saatavilla: https://remedy.zoom.us/u/kWQMBp9zC

Suomi: 09 7252 2471

Ruotsi: +46 850 539 728

Yhdistyneet kuningaskunnat: +44 330 088 5830

Yhdysvallat: +1 646 558 8656

Kokoustunnus: 815 2631 0400

Salasana: 338475

Tallenne verkkolähetyksestä  on nähtävillä tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön sijoittajasivuilla  https://investors.remedygames.com/fi/esitykset/

 

Lisätietoja

Veli-Pekka Puolakanaho, Corporate Development Director
Puhelin: 050 430 0936
Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com

 

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight®-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita käytetään useissa yhtiön peleissä. 

Yhtiö työllistää yli 330 pelialan ammattilaista 34:sta eri maasta. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq Helsingin ylläpitämällä pörssilistalla. 

www.remedygames.com