Remedy Entertainment Oyj | Pörssitiedote | 29.4.2024 kello 09.00

 

Remedy Entertainment Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2024

 

 

Pelibrändistrategiaa kirkastettiin Control julkaisuoikeuksien hankinnalla
 

Vertailukautta korkeampi liikevaihto ja parantunut liikevoitto

 

Liiketoimintakatsaus on tilintarkastamaton. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei muuta ole mainittu.

Tammimaaliskuun 2024 pääkohdat

  • Liikevaihto nousi 56,2 prosenttia 10,8 (6,9) miljoonaan euroon.
  • Käyttökate (EBITDA) nousi -1,2 (-4,9) miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto (EBIT) oli -2,1 (-5,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomarginaali oli -19,3
    (-81,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketoiminnan kassavirta oli 3,3 (-3,9) miljoonaa euroa.
  • Helmikuussa 2024 Remedy hankki 505 Gamesilta kaikki oikeudet Control -pelibrändiin. Kaupan myötä myötä kaikki Control, koodinimi Condor, Control 2-peleihin ja tuleviin Control-tuotteisiin liittyvät oikeudet palautuvat Remedylle.

Keskeiset tunnusluvut

MEUR, IFRS, konserni, tilintarkastamaton

1–3/2024

1–3/2023

1–12/2023

Liikevaihto

10,8

6,9

33,9

Liikevaihdon kasvu, %

56,2%

-45,4 %

-22,2%

Käyttökate (EBITDA)

-1,2

-4,9

-17,0

Liikevoitto (EBIT)

-2,1

-5,6

-28,6

Liikevoitto liikevaihdosta, %

-19,3%

-81,0 %

-84,4%

Katsauskauden tulos

-2,0

-5,6

-22,7

Katsauskauden tulos liikevaihdosta, %

-18,5%

-81,6 %

-66,8%

Taseen loppusumma

90,4

94,2

79,0

Liiketoiminnan kassavirta

3,3

-3,9

-16,0

Nettokassa

21,0

43,9

23,8

Rahavarat

17,0

39,8

20,1

Nettovelkaantumisaste, %

-31,5%

-52,3 %

-35,1%

Omavaraisuusaste, %

73.7%

89,1 %

85,5%

Investoinnit

19,6*

2,1

10,0

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana

345

328

334

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa

360

342

352

Osakekohtainen tulos, €

-0,15

-0,42

-1,68

Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen)

-0,14

-0,41

-1,66

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

13 516 401

13 469 100

13 490 151

*Sisältää 16,9 miljoonaa investointeja Control-pelibrändin julkaisuoikeuksiin


Toimitusjohtaja Tero Virtalan kommentit

Otimme helmikuussa merkittävän strategisen askeleen hankkimalla 505 Gamesilta kaikki oikeudet Control-pelibrändiin noin 17 miljoonan euron enimmäiskauppahinnalla. Samaan aikaan teimme ensimmäisen kolmesta maksusta, millä oli 3,8 miljoonan euron negatiivinen vaikutus rahavaroihimme. Seuraavien maksujen odotetaan tapahtuvan vuoden 2024 jälkipuoliskolla ja vuoden 2025 alussa. Control-pelibrändin hankinnan ansiosta voimme nyt vapaasti päättää kahden vakiintuneen pelibrändimme, Controlin ja Alan Waken, tulevaisuudesta. Punnitsemme parhaillaan itsejulkaisua ja siihen liittyviä liiketoimintamalleja. Samalla tutkimme aktiivisesti erilaisia kumppanijulkaisumalleja ja arvioimme mahdollisia kumppaneita.
 

Helmikuussa 2024 Remedy ilmoitti, että Alan Wake 2-peli oli myynyt 1,3 miljoonaa kappaletta helmikuun alkuun mennessä. Alan Wake 2:n myynti on jatkunut korkealla keskihinnalla. Peli oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa kattanut merkittävän osan kehitys- ja markkinointikuluista (recoup). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tiimi keskittyi ladattavan lisäsisällön (DLC) kehittämiseen, joka laajentaa Alan Wake 2:sta.

 

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli suurempi kuin vertailukaudella. Kehitysmaksut nousivat vertailukaudesta, mikä johtui pääasiassa Max Payne 1&2 remaken korkeammista kehitysmaksuista. Rojaltit kasvoivat vuositasolla Controlin ja Alan Wake Remasteredin ansiosta. Alan Wake 2 ei vielä tuottanut rojaltituloja. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevoittomme parani edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan kassavirta oli positiivinen ja vuosineljänneksen lopussa rahavaroja oli 17,0 miljoonaa euroa, minkä lisäksi rahoitusinstrumentteihin sijoitettuna oli 10,4 miljoonaa euroa.

 

Koodinimi Condor, joka on osa Control -pelibrändiä, siirtyi täyteen tuotantoon. Tämä tarkoittaa, että se on saavuttanut viimeisen kehitysvaiheen ennen pelin julkaisua. Laajoihin sisäisiin pelitesteihin perustuen voimme nähdä, että pelin core loop on mukaansatempaava ja peli tuo genreen ainutlaatuisen Remedymäisen kulman.

 

Control 2-tiimi on keskittynyt viimeistelemään proof-of-concept -vaihetta, jossa pelimaailma, pelimekaniikat ja pelin visuaaliset tavoitteet todistetaan toimiviksi. Odotamme projektin etenevän production readiness-vaiheeseen vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana.

 

Max Payne 1&2 remake jatkoi production readiness -vaiheessa. Pelin odotetaan siirtyvän täyteen tuotantoon vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä.

 

Koodinimi Kestrel jatkoi konseptointivaiheessa, jossa tiimi hioo pelikonseptia.

 

Control-oikeuksien hankinnan myötä voimme vapaasti valita oikean mallin, jolla kasvatamme kahta pelibrändiämme ja laajennamme Remedy Connected Universea. Laajennettaessa laadukkaita pelibrändejä jokainen uusi peli hyötyy edeltäjiensä menestyksestä ja olemassa olevasta fanikunnasta. Etsimme jatkuvasti lisää fokusta ja synergiaa peliportfolioomme sekä toimintoihimme. Pian meillä on ensimmäistä kertaa kaksi peliprojektia samanaikaisesti täydessä tuotannossa ja yksi production readiness-vaiheessa. Olemme luottavaisia, että alkuvuoden hyvä eteneminen pysyy yllä myös projektien saavuttaessa täyden tuotannon.

 

Näkymät vuodelle 2024 (muuttumattomat)

Remedy arvioi yhtiön liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton (EBIT) parantuvan.

 

Liikevaihdon kasvunopeus ja liikevoiton paraneminen riippuvat merkittävästi valinnasta itsejulkaisun ja/tai uuden julkaisukumppanin valitsemisen välillä Control-pelibrändin peleille (Codename Condor ja Control 2).

 

Tarkennamme vuoden 2024 näkymiä, kun päätös liiketoimintamallista ja mahdolliset sopimukset Control 2:n ja Condorin osalta on tehty.

 

Pitkän aikavälin liiketoimintanäkymät

Meillä on kaksi omaa vakiintunutta pelibrändiä, Control ja Alan Wake, jotka linkittyvät Remedy Connected Universen kautta. Näiden pelibrändien kasvattaminen ja laajentaminen tulee olemaan keskeinen osa tulevaisuuttamme. Lisäksi työskentelemme partneripelibrändi Max Paynen parissa, joka on alunperin Remedyn luoma.

 

Raportointikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.4.2024. Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, vahvisti yhtiön palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin ja hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset yhtiökokouskutsuun sisältyneessä muodossa. Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Markus Mäki, Kaisa Salakka, Sonja Ängeslevä, Henri Österlund ja Kai Tavakka valittiin hallituksen jäseniksi. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi Markus Mäen uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.
 

Remedyn optio-oikeuksilla 2018 ja 2019 merkittiin 1.1.–31.3.2024 yhteensä 36 250 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 11.4.2023. Kaupparekisteriin merkinnän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 13 552 651 osaketta.

25.4.2024 Remedy ilmoitti muutoksista johtoryhmässä. Operatiivisena johtajana toiminut Christopher Schmitz on irtisanoutunut ja jättää Remedyn 31.5.2024. Mikael Kasurinen on nimitetty Remedyn luovaksi johtajaksi ja hän jakaa luovan johtajan vastuut Sami Järven kanssa. Kasurinen on samalla nimitetty Remedyn johtoryhmän jäseneksi.

Remedy vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset raportointikauden päättymisen jälkeen. Tencent Holdings Limitedin kokonaisomistus ylitti 10% rajan 24.4.2024. Working Capital Advisors (UK) Ltd:n kokonaisomistus alitti 5% rajan 24.4.2024.

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi

Remedy järjestää tulosjulkistusta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden verkkolähetyksenä ja puhelinkonferenssina sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle 29.4.2024 klo 14.00. Remedyn tulosta esittelevät toimitusjohtaja Tero Virtala ja talousjohtaja Terhi Kauppi.

 

Liiketoimintakatsaus on julkaisemisen jälkeen nähtävillä Remedyn sijoittajasivuilla: https://investors.remedygames.com/fi/taloustieto-ja-raportit/talousjulkaisut/.

 

Verkkolähetyksen ohjeet:

Ilmoittaudu verkkolähetykseen ennakkoon:

https://remedy.zoom.us/webinar/register/WN_CadK4Ci9TcOE4gL113WnnQ

 

Ilmoittautumisen jälkeen saat verkkolähetyksen osallistumisohjeet sähköpostitse.

 

Puhelinkonferenssin ohjeet:

Liity konferenssiin soittamalla paikallisnumeroon muutama minuutti ennen tiedotustilaisuuden alkua. Kansainväliset numerot ovat saatavilla osoitteessa https://remedy.zoom.us/u/kbZXDFBZgc.

 

Suomi: 09 7252 2471

Ruotsi: +46 850 539 728

Yhdistynyt kuningaskunta: +44 330 088 5830

Yhdysvallat: +1 646 558 8656

 

Kokoustunnus: 857 1013 9504

Salasana: 487991

 

Verkkolähetyksen tallenne on nähtävillä tiedotustilaisuuden jälkeen yhtiön sijoittajasivuilla: https://investors.remedygames.com/fi/taloustieto-ja-raportit/webcastit-ja-esitykset/.

 

Lisätietoja

Liisa Eloranta, Senior Investor Relations Specialist

Puhelin: 050 4334 992

Sähköposti: liisa.eloranta@remedygames.com

 

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on uraauurtava ja kansainvälisesti arvostettu videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita käytetään useissa yhtiön peleissä. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq Helsingin päälistalla.

 

www.remedygames.com