Omistusrakenne

Perustuu yksittäisten hallintarekisteröityjen omistajien (*) ilmoituksiin ja Euroclear Finland Oy:n tietoihin 18.5.2021.