Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.4.2022 klo 10.00 alkaen

Remedyn hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Remedyn osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Lisätietoja löytyy alla olevasta kokouskutsusta.

Remedyn hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan tällä verkkosivulla ennen yhtiökokousta. Kokousta ei ole mahdollista seurata suorana verkkolähetyksenä.

Remedyn hallituksen puheenjohtaja Markus Mäen ja toimitusjohtaja Tero Virtalan videoesitykset


Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys >>

Tärkeitä päivämääriä

22.3.2022 Kokouskutsu julkaistaan
22.3.2022 Tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla tällä verkkosivulla
28.3.2022 kello 12.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
29.3.2022 Mahdolliset vastaehdotukset julkaistaan
29.3.2022 kello 12.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa. Sähköinen ilmoittautumislinkki lisätään tälle verkkosivulle. Valtakirjapohja ja ennakkoäänestyslomake julkaistaan
30.3.2022 kello 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
1.4.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
4.4.2022 Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon kirjalliset vastaukset ja mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan
7.4.2022 kello 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
8.4.2022 viim. kello 10.00 Hallintarekisteröityjen omistajien oltava viimeistään tilapäisesti merkitty Remedyn osakasluetteloon
13.4.2022 kello 10.00 aloitus Yhtiökokouspäivä. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitetut puheenvuorot julkaistaan tällä verkkosivulla ennen kokouksen alkamista

Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset

Osakkeenomistajien kysymyksiä ei saapunut määräaikaan mennessä.

Vastaehdotukset yhtiökokoukselle

Vastaehdotuksia ei saapunut määräaikaan mennessä.

Varsinaisen yhtiökokouksen asiakirjat