Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 8.4.2019 klo 14.40

Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Varsinainen yhtiökokous

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 8.4.2019. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 207 215,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2019 ja maksupäivä on 17.4.2019

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja kunkin hallituksen jäsenen palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jorma Nurkkala. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 8.10.2020 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset.

Valtuutus osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamisesta päättämiseksi

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisista osakeanneista tai optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 2 000 000. Annettavat osakkeet voivat uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat valtuutukset.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Markus Mäen.

Espoossa 8.4.2019

Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, sijoittajasuhdevastaava
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games, Smilegate ja 505 Games. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake’s American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016). www.remedygames.com