Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 26.3.2018 klo 15.05

Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Varsinainen yhtiökokous

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26.3.2018. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund.

Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jorma Nurkkala. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 26.9.2019 saakka ja korvaa aiemmat valtuutukset.

Valtuutus osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamisesta päättämiseksi

Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päättämään maksullisista osakeanneista tai optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 2 000 000. Annettavat osakkeet voivat uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä ja korvaa aiemmat valtuutukset.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Markus Mäen.

Espoossa 26.3.2018

Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, sijoittajasuhdevastaava
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games, Smilegate ja 505 Games. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake’s American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016). www.remedygames.com