Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 12.2.2021 kello 08.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2020 (tilintarkastettu)

Vahvojen kumppanuuksien ja pelimyynnin vauhdittama ennätysvuosi

Control myynyt yli 2 miljoonaa kappaletta
Kasvuun tähtäävät tavoitteet saavutettu ja uusi strategia käynnistetty

HEINÄ–JOULUKUUN 2020 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 24,1 (17,8) miljoonaa euroa, muutos +35,1 %.
 • Liikevoitto (EBIT) 10,1 (5,1) miljoonaa euroa, 41,8 % liikevaihdosta.
 • Control-tiimi julkaisi syksyllä 2020 toisen maksullisen AWE-pelilaajennuksen, tietokoneversion Steamissa ja pilvipalveluversion Amazon Luna ja Nintendo Switch -alustoilla. Peli lisättiin myös Xbox Game Pass -tilauspalveluun. Tiimi valmistautui pelin julkaisuun seuraavan sukupolven konsoleilla 2021 alussa.
 • Crossfire-tiimi sopeutui julkaisijan päätökseen siirtää CrossfireX:n julkaisu vuoteen 2021.
 • Remedyn uusi strategia ja tavoitteet 2021–2025 esiteltiin joulukuussa 2020.

TAMMI–JOULUKUUN 2020 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 41,1 (31,6) miljoonaa euroa, muutos +29,8 %.
 • Liikevoitto (EBIT) 13,2 (6,5) miljoonaa euroa, 32,2 % liikevaihdosta.
 • Remedy solmi julkaisusopimukset Epic Gamesin kanssa kahden, Remedyn luomaan ja omistamaan brändiin pohjautuvan pelin monialustajulkaisusta. Epic rahoittaa kehityskulut, Remedy saa 50 % pelien nettomyynnistä ja pitää brändin omistajuuden itsellään.
 • Control-tiimi julkaisi kaksi maksullista pelilaajennusta, tavoitti laajempia yleisöjä tuomalla pelin lukuisiin uusiin kauppapaikkoihin, alustoihin sekä tilaus- ja striimauspalveluihin, sekä valmistautui seuraavan sukupolven konsolijulkaisuihin.
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2020 osingonjakoa 0,15 (0,11) euroa kutakin osaketta kohti.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

FAS, tilintarkastettu 7–12/2020* 7–12/2019* 1–12/2020 1–12/2019
Liikevaihto, 1 000 € 24 115 17 846 41 086 31 645
Liikevaihdon kasvu, % 35,1 % 63,4 % 29,8 % 57,1 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 10 084 5 073 13 245 6 534
Liikevoitto liikevaihdosta, % 41,8 % 28,4 % 32,2 % 20,6 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 7 837 4 068 10 337 5 238
Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 32,5 % 22,8 % 25,2 % 16,6 %
Taseen loppusumma, 1 000 €     48 355 35 896
Nettokassa, 1 000 €     20 016 15 876
Kassa, 1 000 €     23 690 19 550
Nettovelkaantumisaste, %     -56,6 % -60,2 %
Omavaraisuusaste, %     73,2 % 73,5 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 268 243 265 228
Osakekohtainen tulos, € 0,649 0,337 0,856 0,434
Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen) 0,604 0,318 0,797 0,410
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 12 072 150 12 072 150 12 072 150 12 072 150

* Kausien 7–12/2020 ja 7–12/2019 luvut ovat tilintarkastamattomat.

Hallitus päätti uusiin projekteihin liittyvien tuotekehityskustannusten aktivoinnin aloittamisesta 1. tammikuuta 2019 alkaen. Tällä oli 3 054 tuhannen euron positiivinen vaikutus liikevoittoon vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla ja vastaavasti 5 111 tuhannen euron positiivinen vaikutus koko vuoden 2020 aikana.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Nettokassa = Rahat ja pankkisaamiset + likvidit sijoitukset – korollinen vieras pääoma
Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma – rahat ja pankkisaamiset – likvidit sijoitukset) / oma pääoma
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot)

TOIMITUSJOHTAJA TERO VIRTALAN KOMMENTIT

”Vuosi 2020 oli Remedylle taloudellisesti ennätysvuosi, sillä liikevaihto kasvoi 30 prosenttia 41,1 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 103 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon – tämä kaikki ilman uusia suuria pelijulkaisuja. Tämä todistaa, että olemme kehittäneet liiketoimintaamme hyvin eri osa-alueilla ja rakentaneet vahvan perustan pitkän aikavälin kasvulle. Vuoden alkuun mennessä olimme saavuttaneet useita tavoitteita, jotka esittelimme osana kasvustrategiaamme vuonna 2017.

Control on saavuttanut kriitikoiden suosion ja menestynyt kaupallisesti. Julkaisimme vuonna 2020 pelin kaksi maksullista laajennusta ja ”Ultimate Edition”-version, joka sisältää pelin laajennuksineen. Olemme hyödyntäneet kohdistettuja markkinointikampanjoita ja kaupallisia kumppanuuksia, jotta Control olisi mahdollisimman hyvin esillä pelin alkuperäisissä myyntikanavissa. Peli on myynyt hyvin myös uusissa kauppapaikoissa, alustoissa sekä tilaus- ja suoratoistopalveluissa. Controlista kehitettiin vuonna 2020 seuraavan sukupolven konsoliversiot, jotka julkaistiin vuoden 2021 alussa PlayStation 5 ja Xbox Series X|S -alustoille.

Pelin julkaisun jälkeiset aktiviteetit ovat lisänneet myyntiä ja tasaisesti kasvattaneet pelin tunnettavuutta sekä tukeneet Controlin pidemmän aikavälin mahdollisuuksia. Vuoden 2020 loppuun mennessä peli oli myynyt yli kaksi miljoonaa kappaletta, ja myynti on jatkunut hyvänä alkuvuodesta 2021. Entistäkin digitaalisemmassa markkinassa erinomaiset pelit myyvät pitkään: 15 kuukautta Controlin alkuperäisen julkaisun jälkeen marraskuu 2020 oli ennätyskuukausi digitaalisten pelikappaleiden myyntimäärässä. Control on korkealaatuinen peli, joka tarjoaa syvällisen, mukaansatempaavan maailman ja pelikokemuksen, sekä pitkän aikavälin liiketoimintapotentiaalin vuosiksi eteenpäin. Jatkamme Controlin tukemista ja edistämistä samalla, kun sen kehitystiimi asteittain siirtyy työskentelemään uuden Remedy-pelin parissa.

Olemme jatkaneet hyvää yhteistyötämme Smilegaten kanssa Crossfiren parissa. Saimme vuoden 2020 loppuun mennessä toisen Crossfire-yksinpelikampanjamme pääosin valmiiksi, joskin Xbox Series X|S -versioiden osalta kehitystyötä on vielä hieman jäljellä. Vuodesta 2021 on muotoutumassa pelisarjalle vauhdikas vuosi, sillä Smilegaten ja Tencentin odotetaan julkaisevan Crossfire HD:n tietokoneversiona Kiinassa, ja vastaavasti Smilegatelta ja Microsofilta odotetaan CrossfireX:n julkaisua Xbox-alustoille länsimarkkinoilla. Molemmat pelit sisältävät Remedyn yksinpelikampanjat ja tarjoavat meille mahdollisuuden rojaltituloihin nykyisten sopimusten nojalla. Kumppanuutemme Smilegaten kanssa on vahva ja kehitysyhteistyömme jatkuu. 

Remedy allekirjoitti maaliskuussa 2020 julkaisusopimukset Epic Gamesin kanssa liittyen AAA-kokoluokan peliprojektiin ja pienempään peliprojektiin, joita kehitämme konsoli- ja tietokonealustoille. Molemmat projektit pohjautuvat Remedyn omaan pelibrändiin, jonka omistus pysyy yhtiön hallussa. Epic rahoittaa kehitystyön täysin ja on sitoutunut panostamaan markkinointiin merkittävästi. Kun kehitys- ja julkaisukulut on katettu pelimyynnistä, nettotuotot jaetaan tämän jälkeen Epicin ja Remedyn kesken puoliksi. Projektit edistyivät hyvin vuonna 2020, ja niiden parissa työskentelee tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Pienempi projekti on jo tuotannossa, ja AAA-peliprojekti siirtyy täyteen tuotantoon keväällä 2021.

Vanguard-tiimimme on rakentamassa palvelumallista moninpeliä, joka yhdistää tiettyjä Remedyn vahvuuksia pelimaailmojen luomisessa ja tarinankerronnassa. Olemme luomassa ”co-op free-to-play”-mallilla toimivaa peliä, mikä on meille uutta. Tiimi on iteratiivisesti kehittänyt ensimmäistä pelattavaa versiota, jatkuvasti arvioiden ja oppien, minkä pohjalta olemme tehneet säätöjä ja muutoksia sekä peliin että sen kehitystiimiin. Kehitystyö on yhä alkuvaiheessa, mutta kehityksen edistyminen sekä ensimmäiset ulkoiset testit ja -tutkimukset ovat lupaavia. Vanguardin julkaisumallia ei ole vielä päätetty.

Remedyn henkilöstöhallinto jatkoi tiimiemme ja henkilöstömme tukemista ja kehittämistä, keskittyen Covid-19-varotoimenpiteisiin sekä työntekijöiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Henkilöstömme on pysynyt terveenä ja tuotteliaana niin kotona kuin toimistolla. Rekrytointimme ei ole hidastunut: Remedyn henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2020 aikana 11 prosenttia ja nousi 275 työntekijään. Meillä on ollut tasaisesti 20–30 avointa työpaikkaa ja jatkamme henkilöstömäärän kasvattamista valikoidusti samalla, kun lisäämme valmiuksiamme ulkoiseen kehittämiseen.

Olemme vahvistaneet tuotantokykyjämme ja -kapasiteettiamme. Vuonna 2020 kehitimme samanaikaisesti viittä pääpeliä, jotka jakautuivat 15 erilliseksi projektiksi 10 eri pelialustan kesken. Ulkoinen kehitys on ollut yksi painopistealueistamme, ja 31 ulkoista kehityskumppania ja heiltä 370 ulkoista pelinkehittäjää työskenteli kanssamme vuonna 2020. Olemme edistäneet työskentelytapojamme monin eri tavoin ja tähdänneet siihen, että moniprojektiympäristössämme projektit määritellään, suunnitellaan, johdetaan ja resursoidaan hyvin. Remedyn pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja työstävä Northlight-tiimi jatkoi työtään teknologiamme tuomisessa seuraavan sukupolven konsoleille ja aloitti työkalujemme seuraavan sukupolven suunnittelun. Northlight-tiimi implementoi uuden peliversioiden koontijärjestelmän ja kehitti toimitusjärjestelmäämme, jotka ovat keskeisessä roolissa, kun julkaisemme yhä useammin pelejä ja pelien versioita pelaajille.

Remedyn kaupallisten toimintojen painopisteinä säilyivät pitkäkestoisten liikekumppanuuksien muodostaminen, kyvykkyyksien kehittäminen peliemme menestyksen tueksi ja kaupallisen potentiaalin toteuttamiseksi, sekä laajempien yleisöjen saavuttaminen kohdentamalla yhä paremmin pelimme markkinoiden ja pelaajien tarpeisiin. Jatkuvien markkinointitoimenpiteiden lisäksi Remedyn pelit olivat vuonna 2020 esillä kolmessa merkittävässä pelialan tapahtumassa, mukaan lukien Xbox Showcase, PlayStation’s State of Play ja Nintendo Direct. Julkaisuyksikkömme myös tuki pelaajayhteisöä ja useita Controlin julkaisuja sekä suunnitteli kiinnostavia toimenpiteitä vuodelle 2021.

Esittelimme joulukuussa Remedyn strategian ja tavoitteet vuosille 2021–2025 yhtiön ensimmäisessä pääomamarkkinapäivässä, joka keräsi hyvin osanottajia ja nosti esiin tiettyjä ainutlaatuisia kyvykkyyksiämme. Kun katsomme vuoteen 2021 ja sen jälkeiseen aikaan näemme, että Remedyllä on erittäin hyvän potentiaalin omaavia brändejä, hyviä kumppaneita, ammattimainen organisaatio ja maailmanluokan osaajia, joita tarvitaan kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. 25 vuoden kokemuksella seuraavat viisi vuotta tulevat olemaan tähänastisista innostavimmat.”

STRATEGIA 2021–2025

Remedy on edennyt nopeasti kasvavassa peliteollisuudessa uusia kategorioita määrittäväksi luovaksi huippukehittäjäksi. Yhtiö on vahvassa asemassa aloittaessaan seuraavan kasvuvaiheensa, ja pyrkii saavuttamaan seuraavat tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

 • Remedy luo useita menestyspelejä ja vähintään yhden merkittävän hittipelin.
 • Remedy omistaa vähintään kolme menestyksekästä, kasvavaa pelibrändiä, joissa kaikissa on pitkän aikavälin hittipotentiaalia.
 • Remedy vahvistaa asemaansa arvoketjussa ja luo edellytykset valita kullekin pelille sopivan kaupallisen mallin, mukaan lukien rahoittaminen itse, itsejulkaisu sekä yhteistyö vahvojen julkaisijakumppaneiden kanssa.
 • Remedystä tulee pelialan vetovoimaisin työnantaja Euroopassa.
 • Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen ohella Remedy jatkaa kannattavaa ja kasvavaa liiketoimintaansa, hyvin hallituilla riskeillä.

COVID-19 -PANDEMIAN VAIKUTUS

Pelialalla on yleisesti nähty pelimyynneissä kasvua pandemian aikana ja pandemian haittavaikutukset liiketoimintaamme ovat olleet katsauskaudella vähäisiä.

Remedyn pelinkehitys ja toiminnot ovat jatkuneet suunnitelmallisesti. Etätyöskentely on toiminut hyvin valtaosalle työntekijöistämme. Olemme erityisesti panostaneet sisäiseen viestintään, työvälineisiin ja infrastruktuuriin, mutta myös pyrkineet löytämään ratkaisuja työkalujemme etäkäyttämiseen. Lisäksi olemme mukauttaneet näyttelijäsuoritusten taltiointiprosessia, sillä Remedyn studiotilat ja laitteisto sijaitsevat Suomessa, ja matkustusrajoitukset vaikuttavat näyttelijöiden saatavuuteen paikan päällä.

Yhtiö on arvioinut omaisuuseriensä arvostusta ja todennut, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut vaikutusta niiden arvostukseen.

Tulevaisuuden näkymät

Remedy odottaa liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kasvavan vuoden 2021 aikana. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta valtaosan odotetaan tapahtuvan jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Taloudelliset tavoitteet

Remedyn tavoitteena on pitkällä aikavälillä luoda kannattavaa kasvua laajentamalla tuoteportfoliotaan ja solmimalla uusia kumppanuuksia.

Julkaisijakumppaneilta saatavien rojaltien ja kehitysmaksujen suuruus riippuu tulevista pelihankkeista, pelien julkaisuajankohdista ja muista yhteistyön ehdoista. Saatujen kehitysmaksujen suuruus ja niiden ajoittuminen sekä pelien julkaisuajankohdat voivat aiheuttaa merkittäviä eroja liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuosineljännesten ja jopa tilikausien välillä.

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2020

Liiketoiminnan tulos

Remedyn liikevaihto katsauskaudella oli 41 086 (31 645) tuhatta euroa ja kasvoi 29,8 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti Control-pelistä tuloutetut rojaltitulot sekä Epic Gamesilta saadut kehitysmaksut. Remedyn osuus Control-pelimyynnin digitaalisten jakelukanavien nettomyynnistä on 45 %. Remedyn osuus lasketaan nettomyynnistä, jossa on huomioitu vähennyksenä muun muassa pelin jakelu- ja markkinointikuluja.

Yhtiö aktivoi 5 111 (1 510) tuhatta euroa tuotekehityskustannuksia katsauskaudella neljän eri projektin osalta. Katsauskaudella tuotekehityskustannusten aktivointi koski Vanguardin, yhden vielä julkaisemattoman projektin, sekä 26.3.2020 tiedotettujen kahden, vielä julkistamattoman projektin tuotekehityskuluja. Näiden kahden vielä julkistamattoman peliprojektin julkaisija on Epic Games. Sopimusten mukaan Epic rahoittaa pelien kehityskulut ja Remedy on oikeutettu kehitys- ja markkinointikulujen kattamisen jälkeen 50 % osuuteen pelien nettomyyntituloista. Muiden kuin edellä mainittujen projektien tuotekehityskustannuksia ei aktivoitu. Aktivoinnit liittyen 26.3.2020 tiedotettuihin kahteen uuteen peliprojektisopimukseen Epic Gamesin kanssa on tehty tuleviin tuotto-odotuksiin perustuen. Aktivoinnin määrä on laskettu kokonaisprojektikustannuksesta huomioiden prosenttiosuus, joka vastaa pelin julkaisun jälkeisten odotettavissa olevien tuottojen osuutta pelin odotettavissa olevista kokonaistuotoista. Vanguardin kehityskustannukset on aktivoitu kokonaisuudessaan, sillä projekti on täysin yhtiön itsensä rahoittama.  Yhtiö on aktivoinut 1.1.2019 alkaen tuotekehityskustannuksia, jotka liittyvät uusiin, yhtiön omiin pelibrändeihin. Yhtiö noudattaa aktivoinneissaan FAS-säännöksiä.

Liiketoiminnan muut tuotot katsauskaudelta olivat 1 (181) tuhatta euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot koostuivat partnerilta saaduista kustannusten edelleenveloituksista.

Liikevoitto (EBIT) oli 13 245 (6 534) tuhatta euroa, joka oli 32,2 % (20,6 %) liikevaihdosta. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat pääasiallisesti rojaltituottojen kasvu sekä tuotekehityskustannusten aktivoinnin määrän kasvu. Henkilöstökustannukset kasvoivat katsauskaudella 20,7 % johtuen kasvaneesta henkilöstömäärästä ja hyvän tuloksen aiheuttamasta bonusjaksotuksen kasvusta vertailukauteen verrattuna. Materiaalien ja palveluiden ostot kasvoivat 79,1 %, johtuen strategianmukaisesta tavoitteesta kasvattaa ulkoistuksen osuutta. Liiketoiminnan muut kustannukset vähenivät 11,1 % johtuen koronaviruksesta. Pandemia rajoitti matkustamista ja tapahtumien järjestämistä. Tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus katsauskaudella oli 5 111 (1 510) tuhatta euroa. Katsauksen taulukko-osiossa on esitetty taulukko, jossa eritellään liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Katsauskauden tulos tammi–joulukuulta 2020 oli 10 337 (5 238) tuhatta euroa eli 25,2 % (16,6 %) liikevaihdosta

Taloudellinen asema

Remedyn taseen loppusumma 31.12.2020 oli 48 355 (35 896) tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2020 oli 73,2 % (73,5 %) ja nettovelkaantumisaste -56,6 % (-60,2 %). Yhtiöllä ei ollut taseessa liikearvoa.

Pysyvät vastaavat

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat 31.12.2020 olivat 9 891 (4 614) tuhatta euroa. Kasvu pysyvissä vastaavissa johtuu pääosin tuotekehityskustannusten aktivoinnista.

Vaihtuvat vastaavat

Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat 31.12.2020 olivat 38 463 (31 282) tuhatta euroa. Vaihtuvat vastaavat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 23 690 (19 550) tuhatta euroa, sekä lyhytaikaisista saamisista, jotka olivat 14 221 (11 211) tuhatta euroa. Lyhytaikaiset saamiset vaihtelevat kausittain projektien kaupallisten ehtojen pohjalta saatavien tulojen ajallisen jaksottumisen mukaan.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 31.12.2020 oli 35 391 (26 383) tuhatta euroa. Oman pääoman muutokseen vaikuttivat 1 328 tuhannen euron maksettu osinko ja kauden 10 377 tuhannen euron tulos.

Vieras pääoma

Yhtiön vieras pääoma 31.12.2020 oli 12 963 (9 514) tuhatta euroa. Muutos vieraassa pääomassa johtuu pääosin kulujaksotusten suuremmasta määrästä. Kulujaksotukset kasvoivat erityisesti tilikauden bonusjaksotuksen takia. Business Finlandin myöntämästä tuotekehityslainasta 3 674 (3 674) tuhatta euroa on kirjattu 919 tuhatta euroa lyhytaikaisiin velkoihin ja 2 756 tuhatta euroa pitkäaikaisiin velkoihin.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta verojen ja korkojen jälkeen oli katsauskaudella 11 806 ‑(-492) tuhatta euroa. Rojalteista saatava kassavirta perustuu kumppaneiden kanssa sovittuihin maksuehtoihin ja voi erota tiettyinä kausina melko paljon suoriteperusteisesti tuloutetusta liikevaihdosta. Lisäksi liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttavat liiketoimintaan liittyvien projektimaksujen ajoitukset, jotka vaihtelevat kausittain projektien laskutusoikeuden saavuttamisen mukaisesti.

Investointien rahavirta oli katsauskaudella -6 346 ‑(-2 467‑) tuhatta euroa. Investointien rahavirtaan sisältyvien tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus investointien rahavirtaan oli 5 111 (1 510) tuhatta euroa katsauskaudella.

Rahoituksen rahavirta oli – 1 321 ‑(-518) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta muodostui pääosin 1 328 (1 207) tuhannen euron osinkomaksusta.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Remedyn henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 271 (248), kasvua 9 % pandemiasta huolimatta. 52 % henkilöstöstä edustaa 29 eri kansallisuutta ja loput 48 % on suomalaisia. Kevään aikana yhtiö onnistui nopeasti muuttamaan työtapojaan niin, että suurin osa henkilöstöstämme pystyi tehokkaasti tekemään töitä etänä.

Katsauskauden aikana yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Tero Virtala, talousjohtaja Terhi Kauppi, teknologiajohtaja Markus Mäki, luova johtaja Sami Järvi, henkilöstöjohtaja Mikaela Öberg-Mattila, kaupallinen johtaja Johannes Paloheimo ja operatiivinen johtaja Christopher Schmitz.

Yhtiön 6.4.2020 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen edelleen Markus Mäen (puheenjohtaja), Christian Fredriksonin, Jussi Laakkosen, Ossi Pohjolan ja Henri Österlundin vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 6.4.2020 Espoossa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, ja

 • vahvisti tuloslaskelman ja taseen 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, ja
 • päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa yhteensä 1 328 tuhatta euroa, ja
 • valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään

 • osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä on enintään 2 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan, mikä vastaa noin 16,57 % yhtiön kaikista osakkeista; ja
 • Yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 500 000 osaketta.

Valtuutus osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamisesta päättämiseksi on voimassa viisi vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat valtuutukset. Valtuutus omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 6.10.2021 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset.

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Markus Mäen.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeella käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 39,00 €.

Tammi–joulukuu 2020 Osakkeen korkein kaupankäyntihinta, € Osakkeen alin kaupankäyntihinta, € Osakkeen viimeisin kaupankäyntihinta, €
REMEDY  40,30 10,00 39,00
  31.12.2020 31.12.2019
Markkina-arvo, €    470 813 850 138 226 118
Osakkeenomistajia 7 998 5 529
Osakemäärä kauden lopussa 12 072 150 12 072 150
Osakemäärä kauden lopussa, laimennusvaikutus huomioiden 12 974 400 12 778 400
Osakemäärä kaudella keskimäärin 12 072 150 12 072 150
Osakemäärä kaudella keskimäärin, laimennusvaikutus huomioiden 12 822 442 12 520 733
       

Yhtiöllä on yksi osakesarja (ISIN-koodi: FI4000251897). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön osakemäärä 31.12.2020 oli yhteensä 12 072 150. Varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 6.4.2020 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksesta oli 31.12.2020 jäljellä 1 600 000 osaketta.

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 8.6.2018 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2018”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2024. Osakekohtainen merkintähinta on 7,02 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.3.-31.5.2018 aikavälillä lisättynä 10 %. Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 315 250 optio-oikeutta ja loput 84 750 jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille.

Yhden vuoden 2018 ohjelman option teoreettinen markkina-arvo on optio-ohjelmasta päätettäessä ollut noin 2,62 euroa. Vuoden 2018 optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 1 049 949 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 8.6.2018 päätöskurssin perusteella ja optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 8,30 euroa, osakkeen merkintähinta 7,02 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 6 vuotta ja volatiliteetti 27 %.

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 11.7.2019 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2019”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2025. Osakekohtainen merkintähinta 9,23 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.4.–30.6.2019 aikavälillä lisättynä 10 %. Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 387 000 optio-oikeutta ja loput 13 000 jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille.

Yhden vuoden 2019 ohjelman option teoreettinen markkina-arvo on optio-ohjelmasta päätettäessä ollut noin 3,02 euroa. Vuoden 2019 optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 1 209 929 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 11.7.2019 päätöskurssin perusteella ja optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 9,74 euroa, osakkeen merkintähinta 9,23 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,9 vuotta ja volatiliteetti 32 %.

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 2.7.2020 pidetyssä kokouksessaan yhtiökokouksen 6.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2020”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2023 ja päättyy 31.5.2026. Osakekohtainen merkintähinta 22,21 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.4.–30.6.2020 aikavälillä lisättynä 10 %. Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 200 000 optio-oikeutta ja loput 200 000 jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille.

Yhden vuoden 2020 ohjelman option teoreettinen markkina-arvo on optio-ohjelmasta päätettäessä ollut noin 10,40 euroa. Vuoden 2020 optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 4 160 560 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 2.7.2020 päätöskurssin perusteella ja optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 21,80 euroa, osakkeen merkintähinta 22,21 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,9 vuotta ja volatiliteetti 54 %.

Optio-ohjelmat ovat osa hallituksen pidemmän tähtäimen suunnitelmaa ottaa käyttöön pitkäaikainen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille vuosien 2018–2020 aikana vastaten kokonaisuudessaan noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.

Mahdollisesta uudesta pitkäaikaisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä päätetään erikseen.

Voitonjakoehdotus

Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 28 652 598,85 euroa, josta tilikauden voitto oli 10 336 676,75 euroa. Hallitus ehdottaa 14.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varoja jaetaan 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 810 822,50 euroa seuraavasti:

  Euroa/osake Euroa
Tilikauden voitosta ja voittovaroista osinkona 0,15 1 810 822,50
Vapaaseen omaan pääomaan jätetään   26 841 776,35
Yhteensä   28 652 598,85

Osingon irtoamispäivä on 15.4.2021. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.4.2021.

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla. Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin yhtiöjärjestyksen mukaisessa määräajassa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuudet ovat:

 • Yhtiön oma pelikehitys saattaa epäonnistua ja yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan suunnittelemiaan pelejä riittävässä laadussa, aikataulussa tai budjetissa tai yhtiön kehittämien pelien julkaisu viivästyy yhtiöstä tai kolmansista osapuolista johtuvista syistä.
 • Yhtiön kehittämät pelit epäonnistuvat kaupallisesti niiden julkaisun jälkeen.
 • Yhtiön suurimpien julkaisijakumppanuuksien jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja yhtiön julkaisijakumppanit voivat esittää vaatimuksia yhtiötä kohtaan.
 • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan tai pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön valuuttamääräisiin saataviin sen asiakkailta.
 • Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön valuuttamääräisiin velkoihin sen toimittajilta.

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Control Ultimate Edition julkaistiin PlayStation 5 ja Xbox Series X|S -pelikonsoleille 2.2.2021.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tilinpäätöstiedotteen puolivuotiskausien luvut ovat tilintarkastamattomia ja koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

12. helmikuuta 2021 Tilinpäätöstiedote 1–12/2020
14. huhtikuuta 2021 Varsinainen yhtiökokous 2021
12. toukokuuta 2021 Liiketoimintakatsaus 1–3/2021
13. elokuuta 2021 Puolivuosikatsaus 1–6/2021
12. marraskuuta 2021 Liiketoimintakatsaus 1–9/2021

Vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan yhtiötiedotteena ja Remedyn sijoittajasivuilla viikolla 13/2021 osoitteessa https://investors.remedygames.com/talousjulkaisut

Tuloslaskelma (FAS)

Tuloslaskelma 1.7.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
LIIKEVAIHTO 24 115 371 17 846 118 41 085 822 31 645 315
Valmistus omaan käyttöön 3 053 604 1 064 229 5 111 007 1 509 678
Liiketoiminnan muut tuotot 593 300 593 180 634
Materiaalit ja palvelut -3 461 723 -1 936 209 -6 595 596 -3 683 470
BRUTTOTULOS 23 707 845 16 974 437 39 601 826 29 652 157
Henkilöstökulut -10 959 336 -8 765 185 -20 758 479 -17 200 955
Palkat ja palkkiot -9 299 542 -7 404 195 -17 477 029 -14 296 191
Henkilösivukulut -1 659 794 -1 360 990 -3 281 450 -2 904 765
Poistot ja arvonalentumiset -569 225 -428 846 -1 068 377 -821 911
Suunnitelman mukaiset poistot -569 225 -428 846 -1 068 377 -821 911
Liiketoiminnan muut kulut -2 095 607 -2 707 060 -4 530 456 -5 094 797
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10 083 678 5 073 346 13 244 514 6 534 493
Rahoitustuotot ja -kulut -288 290 19 696 -323 309 24 321
Muut korko- ja rahoitustuotot 70 111 171 341 154 240 207 862
Korkokulut ja muut rahoituskulut -358 401 -151 644 -477 549 -183 541
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 9 795 388 5 093 042 12 921 206 6 558 814
Tuloverot -1 958 825 -1 025 069 -2 584 529 -1 321 201
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -1 958 825 -1 025 069 -2 584 529 -1 321 201
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 7 836 564 4 067 973 10 336 677 5 237 613

Tase (FAS)

Tase 31.12.2020 31.12.2019
     
PYSYVÄT VASTAAVAT 9 891 251 4 613 944
Kehittämismenot 6 620 684 1 509 678
Muut aineettomat hyödykkeet 1 052 371 1 333 403
Aineelliset hyödykkeet 2 218 196 1 770 863
VAIHTUVAT VASTAAVAT 38 463 273 31 282 451
Pitkäaikaiset saamiset 552 575 520 813
Lainasaamiset 45 114 51 962
Muut saamiset 507 461 468 852
Lyhytaikaiset saamiset 14 220 733 11 211 332
Myyntisaamiset 2 817 884 788 161
Muut saamiset 522 002 295 521
Siirtosaamiset 10 880 847 10 127 651
Rahat ja pankkisaamiset 23 689 965 19 550 306
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 48 354 524 35 896 395
     
OMA PÄÄOMA 35 391 288 26 382 548
Osakepääoma 80 000 80 000
Ylikurssirahasto 38 005 38 005
Muut rahastot (oy) 13 747 629 13 747 629
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 11 188 977 7 279 300
Tilikauden voitto (tappio) 10 336 677 5 237 613
VIERAS PÄÄOMA 12 963 236 9 513 847
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 755 500 3 674 000
Lainat rahoituslaitoksilta 2 755 500 3 674 000
Lyhytaikainen vieras pääoma 10 207 737 5 839 848
Lainat rahoituslaitoksilta   918 500  
Ostovelat 1 114 552 845 137
Muut velat 365 878 275 305
Siirtovelat 7 808 806 4 719 406
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 48 354 524 35 896 395
       

Rahoituslaskelma (FAS)

RAHOITUSLASKELMA 1.7.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta 10 643 347 -480 455 11 806 432 -492 390
Investointien rahavirta -3 711 730 -1 615 663 -6 345 684 -2 467 321
Rahoituksen rahavirta 3 259 689 278 -1 321 089 -518 030
         
Rahavarat – alkusaldo 16 755 089 20 957 147 19 550 306 23 028 047
Rahavarojen muutos 6 934 875 -1 406 841 4 139 659 -3 477 741
Rahavarat – loppusaldo 23 689 965 19 550 306 23 689 965 19 550 306

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Oman pääoman muutos ajalta 1.7.-31.12.2020 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.7.2020 80 000 38 005 13 747 629 11 188 977 2 500 113 27 554 724
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko            
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         7 836 564  
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 80 000 38 005 13 747 629 11 188 977 10 336 677 35 391 288
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.7.-31.12.2019 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.7.2019 80 000 38 005 13 747 629 7 279 300 1 169 640 22 314 575
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko            
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         4 067 973  
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 80 000 38 005 13 747 629 7 279 300 5 237 613 26 382 548
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.-31.12.2020 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2020 80 000 38 005 13 747 629 12 516 914 0 26 382 548
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko       -1 327 937    
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         10 336 677  
OMA PÄÄOMA 31.12.2020 80 000 38 005 13 747 629 11 188 977 10 336 677 35 391 288
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.-31.12.2019 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2019 80 000 38 005 13 747 629 8 486 516 0 22 352 150
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko       -1 207 215    
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         5 237 613  
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 80 000 38 005 13 747 629 7 279 300 5 237 613 26 382 548

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

  1.7.-31.12.2020 1.7.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 1.1.–31.12.2019
Liikevoitto katsauskaudelta 10 083 678 5 073 346 13 244 514 6 534 493
Tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus 3 053 604 1 064 229 5 111 007 1 509 678
Kertaluontoisen rojaltituoton vaikutus 0 2 470 626 0 2 470 626
Vertailukelpoinen liikevoitto 7 030 074 1 538 490 8 133 508 2 554 189

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2020

  NIMI OSAKEMÄÄRÄ OMISTUSOSUUS
1. Mäki Markus 3 297 000 27,3
2. Järvi Sami Antero 610 000 5,1
3. Virtala Tero Tapani 350 000 2,9
4. Sr Taaleritehdas Mikro Markka 266 042 2,2
5. Lehtinen Saku 250 000 2,1
6. Tolsa Tero Sakari Anttoni 170 000 1,4
7. FIM Fenno Sijoitusrahasto 137 387 1,1
8. Hyytiäinen Anssi Kalervo 129 348 1,1
9. Reini Mika Olavi 121 948 1,0
10. Paloheimo Johannes Alfred Gustaf 103 000 0,9
  10 suurinta osakkeenomistaja yhteensä 5 434 725 17,7
  Accendo Capital SICAV, SIF (hallintarekisteröity) 2 329 987 19,3
  Muut hallintarekisteröidyt 1 336 094 11,1
  Muut osakkeet 2 971 344 24,6
  Yhteensä 12 072 150 100,0 %

Espoossa 12. päivänä helmikuuta 2021
Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Tero Virtala, toimitusjohtaja
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, sijoittajasuhteet
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: 050 520 4098

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on kansainvälisesti menestynyt videopeliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja tietokonepeleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja.

Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 280 pelialan ammattilaista 30:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com