Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 14.2.2020 kello 08.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2019 (tilintarkastettu)

Kasvustrategia tuottaa tuloksia

Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi 57 %, liikevoitto vahva
Kriitikoiden kehuma Control julkaistiin

HEINÄ–JOULUKUUN 2019 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 17,8 (10,9) miljoonaa euroa, muutos +63 %.
 • Liikevoitto (EBIT) 5,1 (1,0) miljoonaa euroa, 28 % liikevaihdosta.
 • Control julkaistiin PlayStation 4, Xbox One ja PC-alustoille elokuussa. Control on valittu vuoden peliksi yli 20 merkittävän pelimedian ja sisällöntuottajan toimesta. Lisäksi peli on saanut 40 muuta palkintoa ja kunniamainintaa.
 • Remedy oli osana Crossfire-esitystä X019:ssä, joka on merkittävä kuluttajille suunnattu Xbox-tapahtuma Lontoossa. Remedyn kehittämä yksinpelikampanja tulee olemaan osa CrossfireX-peliä, joka julkaistaan Xbox One -alustoille vuoden 2020 aikana.

TAMMI–JOULUKUUN 2019 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto 31,6 (20,1) miljoonaa euroa, muutos +57 %.
 • Liikevoitto (EBIT) 6,5 (0,6) miljoonaa euroa, 21 % liikevaihdosta.
 • Kolmas julkistamaton projekti ja Vanguard valmistautuvat esituotantoon.
 • Ensimmäinen vaihe kasvustrategiasta on toteutettu menestyksekkäästi.
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2019 osingonjakoa 0,11 (0,10) euroa kutakin osaketta kohti.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

FAS, tilintarkastettu 7–12/2019* 7–12/2018* 112/2019 112/2018
Liikevaihto, 1 000 € 17 846 10 922 31 645 20 146
Liikevaihdon kasvu, % 63,4 % 23,3 % 57,1 % 17,3 %
Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 5 073 997 6 534 609
Liikevoitto liikevaihdosta, % 28,4 % 9,1 % 20,6 % 3,0 %
Katsauskauden tulos, 1 000 € 4 068 880 5 238 532
Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 22,8 % 8,1 % 16,6 % 2,6 %
Taseen loppusumma, 1 000 €     35 896 28 261
Nettokassa, 1 000 €     15 876 20 089
Kassa, 1 000 €     19 550 23 028
Nettovelkaantumisaste, %     -60,2 % -89,9 %
Omavaraisuusaste, %     73,5 % 79,1 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 243 179 228 169
Osakekohtainen tulos, € 0,337 0,073 0,434 0,044
Osakekohtainen tulos, € (huomioiden laimentuminen) 0,318 0,071 0,410 0,043
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 12 072 150 12 072 150 12 072 150 12 072 150


* Kausien 7–12/2019 ja 7–12/2018 luvut ovat tilintarkastamattomat.

Hallitus päätti uusiin projekteihin liittyvien tuotekehityskustannusten aktivoinnin aloittamisesta 1. tammikuuta 2019 alkaen. Tällä oli 1 064 tuhannen euron positiivinen vaikutus liikevoittoon vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla ja vastaavasti 1 510 tuhannen euron positiivinen vaikutus koko vuoden 2019 aikana.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Nettokassa = Rahat ja pankkisaamiset + likvidit sijoitukset – korollinen vieras pääoma
Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma – rahat ja pankkisaamiset – likvidit sijoitukset) / oma pääoma
Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut ennakot)

TOIMITUSJOHTAJA TERO VIRTALAN KOMMENTIT

”Vuosi 2019 oli Remedylle taloudellisesti hyvä ja tärkeä välietappi pidemmän aikavälin kasvusuunnitelmissamme. Määritimme kasvuun tähtäävän strategian vuoden 2017 alussa, josta lähtien olemme rakentaneet uusia pelitiimejä, käynnistäneet uusia projekteja sekä kehittäneet kykyjämme ja työskentelytapojamme. Osana pidemmän aikavälin kasvusuunnitelmiamme olemme kehittäneet neljää peliä, joista ensimmäisenä julkaistiin Control vuonna 2019.

Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 31,6 (20,1) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 57 % kasvua vertailukaudesta. Liikevoittomme kasvoi 973% edelliseen vuoteen verrattuna ollen 6,5 (0,6) miljoonaa euroa eli 21 % liikevaihdostamme. Kassavirtamme oli -3,5 (0,4) miljoonaa euroa ja kassavaramme olivat 19,6 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Kassavirtaan ja kassavaroihin vaikuttivat Controliin liittyvien rojaltimaksujen ajoitus sekä jatkamamme kehitysinvestoinnit.

Liikevaihtomme koostui pääosin Controlin pelimyynnistä tuloutetuista rojalteista sekä Control– ja Crossfire-peliprojektien julkaisijoilta saaduista kehitysmaksuista. Liikevaihto koostui osittain myös Alan Wake -pelimyynneistä. Aikaisemmin julkaistujen pelien rojaltimaksuilla oli 2,5 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon. Tähän liittyen Alan Wake -pelien julkaisuoikeudet myös palautuivat Remedylle.

Remedyn luoma ja omistama Control-peli saapui 505 Gamesin julkaisemana PlayStation 4, Xbox One ja PC-alustoille 27. elokuuta. Peli saavutti keskimäärin 84/100 Metascore-arvosanan pelikriitikoiden keskuudessa. Lisäksi Control sai yli 60 palkintoa ja kunniamainintaa pelipalkintosesongin aikana, mukaan lukien useita vuoden peli -palkintoja johtavilta kansainvälisiltä pelimedioilta. Control on merkittävä saavutus sekä osoitus tiimimme ja teknologiamme kyvykkyydestä. Olemme jatkaneet Controlin kehittämistä julkaisun jälkeen, mistä esimerkkeinä lokakuussa ja joulukuussa 2019 julkaistut ilmaiset Photo Mode ja Expeditions -sisältöpäivitykset. Pelitiimi työstää edelleen kahta maksullista pelilaajennusta (”DLC”, downloadable content), jotka julkaistaan vuoden 2020 aikana.

Useimpiin vuonna 2019 julkaistuihin suuren budjetin peleihin verrattuna Controlilla ei ole ollut vastaavan kokoista markkinointibudjettia, mikä saattoi vaikuttaa alkuvaiheen pelimyynteihin. On vielä paljon potentiaalisia pelaajia, jotka eivät ole kuulleet Controlista, mutta tietoisuus pelistä lisääntyy vähitellen. Tätä edesauttavat saamamme palkinnot, pelin todistettu laatu ja sen positiivisen maineen leviäminen pelaajien keskuudessa, sekä 505 Gamesin ja Remedyn edelleen jatkuvat PR-, markkinointi- ja myyntiaktiviteetit.

Controlin korkea laatu, erottautuvuus ja tekniset innovaatiot tarjoavat meille myös mahdollisuuksia tuoda peliä uusille alustoille. Pelin julkaisun jälkeiset myynnit ovat asettuneet hyvälle tasolle ja keskimääräinen myyntihinta on säilynyt melko korkeana. Olemme Controlin osalta onnistuneet kehittämään uuden markkinoilla erottuvan pelibrändin ja pelin. Tämä kaikki kertoo kyvyistämme yhtiönä ja auttaa meitä myös neuvotteluissa eri pelihankkeisiin liittyvien yhteistyökumppanien kanssa.

Remedy on jatkanut toisen Crossfire-projektin kehittämistä hyvässä yhteistyössä pelin omistajan ja julkaisijan Smilegaten kanssa. Smilegate ja Microsoft julkistivat E3 2019 -tapahtumassa tuovansa Crossfiren ensimmäistä kertaa pelikonsoleille vuonna 2020, jolloin Xbox One -alustoille julkaistaan CrossfireX. Peli tulee sisältämään myös Remedyn kehittämän yksinpelikampanjan. Lisäksi Remedy oli mukana Lontoossa marraskuussa järjestetyssä Xbox X019-tapahtumassa, jossa CrossfireX oli esillä.

Kolmas, yhä julkistamaton peliprojektimme etenee hyvin. Neljättä peliprojektia työstävä Vanguard-tiimi on saavuttanut vaiheen, jossa pelistä on ensimmäinen yhtiön sisäisesti pelattava kehitysversio. Vanguardissa tavoitteena on yhdistää pitkäkestoisia palvelumallisia monipelikokemuksia ja tiettyjä Remedyn erityisvahvuuksia. Molemmat peliprojektit valmistautuvat esituotantovaihetta varten. Kaikkiin Remedyn pelihankkeisiin liittyen olemme jatkaneet tuotantokompetenssien, prosessien ja työskentelytapojen systemaattista kehittämistä. Lisäksi tärkeä kehitysalue on ollut laajentaa kyvykkyyttämme hajauttaa tuotekehitystä, johon sisältyvät esimerkiksi laajemmat ulkoistetut kehitysprojektit, partnereiden kanssa yhdessä kehitettävät projektit ja projektin tiettyjen osa-alueiden ulkoistaminen.

Remedyn oman Northlight-pelimoottorin ja -pelinkehitystyökalujen kehittämistä ja soveltamista jatkettiin 40 hengen voimin. Vanguardia lukuun ottamatta kaikki peliprojektimme rakennetaan Northlight-pelimoottorille. Testasimme ja viimeistelimme Controlia varten kehitettyjä uusia teknologioita ja työkaluja, kuten tekoälyä, uutta animaatioteknologiaa, erilaisia sisällönluontityökaluja, PlayStation 4 -tukea ja NVIDIA RTX ray tracing -teknologiaa. Northlight-tiimi on myös kehittänyt järjestelmiä ja prosesseja, jotka mahdollistavat verkko-ominaisuuden lisäämisen tuleviin peleihin. Tällä hetkellä tiimi keskittyy Vanguardin vaatimiin taustajärjestelmiin. Työstämme myös valmiutta vuonna 2020 saapuviin seuraavan sukupolven pelikonsoleihin.

Remedyn henkilöstömäärä kasvoi 24 % ollen vuoden lopussa 248 kokopäiväistä työntekijää. Heistä 50 % on suomalaisia ja 50 % ulkomaalaisia edustaen pelialan ammattilaisia 26 eri maasta. Vastaanotimme 2 770 varteenotettavaa työhakemusta vuonna 2019, mikä johti 52 pysyvän työntekijän palkkaamiseen. HR-tiimimme jatkoi kasvavan organisaatiomme kehittämistä ja tukemista painottuen esimiestyön ja johtajuuden edistämiseen. Myös systemaattinen palaute ja coaching ovat olleet kehityskohteina tukemassa henkilöstömme kehitystä ja uralla etenemistä, sillä 69 työntekijää sai ylennyksen vuonna 2019. Työntekijöidemme sitoutuneisuuden mittaamiseen käytetty Employee Engagement Score on säilynyt korkealla verrattuna samankokoisiin teknologiayhtiöihin maailmanlaajuisesti ollen 8,4 asteikolla 0–10. Lisäksi henkilöstömme vaihtuvuus on tasaisesti vähentynyt ollen 14,3 % vuonna 2017, 9,5 % vuonna 2018 ja 7,5 % vuonna 2019, mikä kilpaillulla pelialalla osaltaan kertoo, että panostuksemme henkilöstöön ovat tuottaneet hyviä tuloksia.

Vuonna 2019 Control on saanut hyvän vastaanoton ja voittanut useita palkintoja, ja sen julkaisun jälkeinen myynti on asettunut hyvälle tasolle samalla kun jatkamme tulevien maksullisten pelilaajennuksien kehittämistä. Remedyn muut peliprojektit ja teknologiakehitykset edistyvät hyvin, ja niitä tukevat osaltaan laajemmat liiketoiminnan ja tuotannon kehityshankkeet. Kaiken kaikkiaan saavutimme vuonna 2019 ensimmäisen kasvutavoitteen tavalla, joka luo kestävän pohjan myös pidemmän aikavälin kasvulle.

Jatkamme kasvusuunnitelmamme seuraavaa vaihetta vuonna 2020. Keskitymme pääasiassa neljän peliprojektin kehittämiseen. Jatkamme investointeja ja kyvykkyyksiemme kehittämistä, jotta nämä pelit olisivat sekä luovia, tuotannollisia että liiketoiminnallisia menestyksiä, pitäen mielessä tavoitteemme julkaista vähintään yksi peli tai pelilaajennus vuosittain. Vaikka seuraava omaan uuteen pelibrändiimme liittyvä julkaisu tapahtuu vasta vuoden 2020 jälkeen, odotamme vuodesta 2020 taloudellisesti hyvää.”

Tulevaisuuden näkymät

Remedy odottaa liikevaihtonsa ja liikevoittonsa kasvavan vuoden 2020 aikana. Liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta valtaosan odotetaan tapahtuvan jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kasvustrategiamme mukaisesti ja mahdollistaaksemme säännöllisemmät pelijulkaisut jatkamme Smilegaten omistaman Crossfiren sekä Remedyn omistamien ja merkittävästi rahoittamien pelibrändien kehittämistä.

Taloudelliset tavoitteet

Remedyn tavoitteena on pitkällä aikavälillä luoda kannattavaa kasvua laajentamalla tuoteportfoliotaan ja solmimalla uusia kumppanuuksia. Kasvun on tarkoitus toteutua ensisijaisesti orgaanisesti.

Julkaisijakumppaneilta saatavien rojaltien ja kehitysmaksujen suuruus riippuu tulevista pelihankkeista, pelien julkaisuajankohdista ja muista yhteistyön ehdoista. Saatujen kehitysmaksujen suuruus ja niiden ajoittuminen sekä pelien julkaisuajankohdat voivat aiheuttaa merkittäviä eroja liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuosipuoliskojen ja tilikausien välillä.

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2019

LIIKETOIMINNAN TULOS

Remedyn liikevaihto katsauskaudella oli 31 645 (20 146) tuhatta euroa ja kasvoi 57,1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti Control-pelin julkaisu ja siitä tuloutetut rojaltitulot sekä Control– ja Crossfire-pelien julkaisijoilta saadut kehitysmaksut. Remedyn osuus Control-pelimyynnin nettomyynnistä on 45 %. Remedyn osuus lasketaan nettomyynnistä, jossa on huomioitu vähennyksenä muun muassa pelin vähittäismyynnin ja markkinoinnin kuluja. Nämä vähennykset ovat etupainotteisia ja vähentävät Remedylle kuuluvaa osuutta varsinkin pelimyynnin ensimmäisinä kuukausina. Yhtiö myös tuloutti katsauskaudella kertaluontoisen rojaltin aiemmin julkaistuista peleistä.

Hallitus päätti uusiin projekteihin liittyvien tuotekehityskustannusten aktivoinnin aloittamisesta 1. tammikuuta 2019 alkaen. Katsauskaudella aktivointi koski Vanguardin sekä kolmannen, vielä julkaisemattoman projektin tuotekehityskuluja. Yhtiö aktivoi 1 510 tuhatta euroa tuotekehityskustannuksia katsauskaudella. Muiden kuin edellä mainittujen kahden projektin tuotekehityskustannuksia ei aktivoitu. Yhtiö aktivoi 1. tammikuuta 2019 alkaen tuotekehityskustannuksia, jotka liittyvät uusiin, yhtiön omiin pelibrändeihin. Yhtiö noudattaa aktivoinneissaan FAS-säännöksiä.

Liiketoiminnan muut tuotot katsauskaudelta olivat 181 (249) tuhatta euroa ja koostuivat partnerilta saaduista kustannusten edelleenveloituksista. Vertailukaudella liiketoiminnan muut tuotot koostuivat pääosin Business Finlandin tutkimus- ja kehitysavustuksista.

Liikevoitto (EBIT) oli 6 534 (609) tuhatta euroa, joka oli 20,6 % liikevaihdosta. Liikevoiton kasvuun vaikuttivat pääasiallisesti rojaltituottojen kasvu ja tuotekehityskustannusten aktivoinnin aloittaminen. Henkilöstökustannukset kasvoivat katsauskaudella 47,3 % johtuen kasvaneesta henkilöstömäärästä ja hyvän tuloksen aiheuttamasta bonusjaksotuksen kasvusta vertailukauteen verrattuna. Materiaalien ja palveluiden ostot kasvoivat 44,1 %, johtuen kahden täydessä tuotantovaiheessa olevan projektin lisääntyneistä ulkoistuspalveluiden tarpeista. Liiketoiminnan muut kustannukset pysyivät euromääräisesti samalla tasolla kuin vertailukaudella ja pienenivät liikevaihtoon suhteutettuna, ollen 16,1 % (25,1 %) liikevaihdosta. Vertailukauden muita liiketoiminnan kuluja nostivat toimiston muuttoon liittyvät kustannukset. Kertaluontoisen rojaltituoton vaikutus liikevoittoon oli 2 471 tuhatta euroa. Tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus katsauskaudella oli 1 510 tuhatta euroa. Jos kertaluontoisen rojaltituoton ja tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutukset poistettaisiin, olisi vertailukelpoinen liikevoitto katsauskaudella ollut 2 554 (609) tuhatta euroa. Katsauksen taulukko-osiossa on esitetty taulukko, jossa eritellään liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Katsauskauden tulos tammi–joulukuulta 2019 oli 5 238 (532) tuhatta euroa eli 16,6 % (2,6%) liikevaihdosta

TALOUDELLINEN ASEMA

Remedyn taseen loppusumma 31.12.2019 oli 35 896 (28 261) tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2019 oli 73,5 % (79,1 %) ja nettovelkaantumisaste ‑60,2 % (‑89,9 %). Yhtiöllä ei ollut taseessa liikearvoa.

Pysyvät vastaavat

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat 31.12.2019 olivat 4 614 (2 969) tuhatta euroa. Kasvu pysyvissä vastaavissa johtuu pääosin tuotekehityskustannusten aktivoinnista, teknologia- ja kalustohankinnoista ja toimitilan remontointikuluista.

Vaihtuvat vastaavat

Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat 31.12.2019 olivat 31 282 (25 293) tuhatta euroa. Vaihtuvat vastaavat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 19 550 (23 028) tuhatta euroa, sekä lyhytaikaisista saamisista, jotka olivat 11 211 (1 820) tuhatta euroa. Lyhytaikaiset saamiset vaihtelevat kausittain projektien kaupallisten ehtojen pohjalta saatavien tulojen ajallisen jaksottumisen mukaan.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 31.12.2019 oli 26 383 (22 352) tuhatta euroa. Oman pääoman muutokseen vaikuttivat 1 207 tuhannen euron maksettu osinko ja kauden 5 238 tuhannen euron tulos.

Vieras pääoma

Yhtiön vieras pääoma 31.12.2019 oli 9 514 (5 909) tuhatta euroa. Muutos vieraassa pääomassa johtuu pääosin ostovelkojen ja kulujaksotusten suuremmasta määrästä. Kulujaksotukset kasvoivat erityisesti tilikauden bonusjaksotuksen takia. Business Finlandin myöntämä teknologialaina 3 674 (2 939) tuhatta euroa on kirjattu pitkäaikaisiin velkoihin.

RAHAVIRTA

Liiketoiminnan rahavirta verojen ja korkojen jälkeen oli katsauskaudella ‑492 (2 938) tuhatta euroa. Rojalteista saatava kassavirta perustuu kumppaneiden kanssa sovittuihin maksuehtoihin ja voi erota tiettyinä kausina melko paljon suoriteperusteisesti tuloutetusta liikevaihdosta. Lisäksi liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttavat liiketoimintaan liittyvien projektimaksujen ajoitukset, jotka vaihtelevat kausittain projektien laskutusoikeuden saavuttamisen mukaisesti.

Investointien rahavirta oli katsauskaudella ‑2 467 (‑3 010) tuhatta euroa. Investointien rahavirtaan sisältyvien tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus investointien rahavirtaan oli 1 510 tuhatta euroa katsauskaudella. Vertailukaudella investointien rahavirtaan vaikuttivat kertaluontoiset toimiston remontointiin liittyvät kulut.

Rahoituksen rahavirta oli ‑518 (1 050) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta muodostui 1 207 tuhannen euron osinkomaksusta sekä 735 tuhannen euron Business Finlandin tutkimus- ja kehityslainan nostosta. Yhtiö ei maksanut osinkoa vertailukaudella.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Remedyn henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 248 (200), kasvua 24 %. Valtaosa uudesta henkilöstöstä keskittyy peliprojekteihimme, Northlight-teknologiamme kehitykseen sekä yleisiin tuotannon tukitoimintoihin.

Katsauskauden aikana yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Tero Virtala, talousjohtaja Terhi Kauppi, teknologiajohtaja Markus Mäki, luova johtaja Sami Järvi, henkilöstöjohtaja Mikaela Öberg-Mattila (18.3.2019 alkaen), kaupallinen johtaja Johannes Paloheimo (18.3.2019 alkaen) ja operatiivinen johtaja Christopher Schmitz (15.4.2019 alkaen).

Yhtiön 8.4.2019 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen edelleen Markus Mäen (puheenjohtaja), Christian Fredriksonin, Jussi Laakkosen, Ossi Pohjolan ja Henri Österlundin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Varsinainen yhtiökokous 2019

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2019 Espoossa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, ja

 • vahvisti tuloslaskelman ja taseen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta, ja
 • päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa yhteensä 1 207 tuhatta euroa.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään

 • Osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä on enintään 2 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan, mikä vastaa noin 16,57 % yhtiön kaikista osakkeista; ja
 • Yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 500 000 osaketta.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeella käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 11,45 €.

Tammi–joulukuu 2019 Osakkeen korkein kaupankäyntihinta, € Osakkeen alin kaupankäyntihinta, € Osakkeen viimeisin kaupankäyntihinta, €
REMEDY 12,95 6,52 11,45
  31.12.2019 31.12.2018
Markkina-arvo, € 138 226 118 80 883 405
Osakkeenomistajia 5 529 4 432
Osakemäärä kauden lopussa 12 072 150 12 072 150
Osakemäärä kauden lopussa, laimennusvaikutus huomioiden 12 778 400 12 389 400
Osakemäärä kaudella keskimäärin 12 072 150 12 072 150
Osakemäärä kaudella keskimäärin, laimennusvaikutus huomioiden 12 520 733 12 263 567
       

Yhtiöllä on yksi osakesarja (ISIN-koodi: FI4000251897). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön osakemäärä 31.12.2019 oli yhteensä 12 072 150. Varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 8.4.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksesta oli 31.12.2019 jäljellä 1 600 000 osaketta.

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 8.6.2018 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2018”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2024. Osakekohtainen merkintähinta on 7,02 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.3.-31.5.2018 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 330 250 optio-oikeutta ja loput 69 750 jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille.

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 11.7.2019 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2019”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 3,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2025. Osakekohtainen merkintähinta 9,23 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.4.–30.6.2019 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 376 000 optio-oikeutta ja loput 24 000 jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille.

Optio-ohjelmat ovat osa hallituksen pidemmän tähtäimen suunnitelmaa ottaa käyttöön pitkäaikainen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille vuosien 2018–2020 aikana vastaten kokonaisuudessaan noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.

Mahdollisesta optio-ohjelmasta 2020 päätetään erikseen.

Voitonjakoehdotus

Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 24 754 864,96 euroa, josta tilikauden voitto oli 5 237 613,09 euroa. Hallitus ehdottaa 6.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varoja jaetaan 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 327 936,50 euroa seuraavasti:

  Euroa/osake Euroa
Tilikauden voitosta ja voittovaroista osinkona 0,11 1 327 936,50
Vapaaseen omaan pääomaan jätetään   23 426 928,46
Yhteensä   24 754 864,96

 

Osingon irtoamispäivä on 7.4.2020. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.4.2020.

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla. Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin yhtiöjärjestyksen mukaisessa määräajassa.

Riskit ja epävarmuustekijät

Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuudet ovat:

 • Yhtiön oma pelikehitys saattaa epäonnistua ja yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan suunnittelemiaan pelejä riittävässä laadussa, aikataulussa tai budjetissa tai yhtiön kehittämien pelien julkaisu viivästyy yhtiöstä tai kolmansista osapuolista johtuvista syistä.
 • Yhtiön kehittämät pelit epäonnistuvat kaupallisesti niiden julkaisun jälkeen.
 • Yhtiön suurimpien julkaisijakumppanuuksien jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja yhtiön julkaisijakumppanit voivat esittää vaatimuksia yhtiötä kohtaan.
 • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan tai pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön valuuttamääräisiin saataviin sen asiakkailta.
 • Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön valuuttamääräisiin velkoihin sen toimittajilta.

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Ei tilikauden päättymisen jälkeisiä merkittäviä tapahtumia.

Kirjanpitokäytännön muutos 1.1.2019 alkaen

Hallitus päätti uusien, yhtiön omiin pelibrändeihin liittyvien projektien tuotekehityskustannusten aktivoinnin aloittamisesta 1. tammikuuta 2019 alkaen. Katsauskaudella aktivointi koski kahden projektin eli Vanguardin sekä kolmannen vielä julkaisemattoman projektin tuotekehityskuluja. Muiden kuin edellä mainittujen kahden projektin tuotekehityskustannuksia ei aktivoitu katsauskaudella. Yhtiö aktivoi 1. tammikuuta 2019 alkaen tuotekehityskustannuksia, jotka liittyvät uusiin, yhtiön omiin pelibrändeihin. Yhtiö noudattaa aktivoinneissaan FAS-säännöksiä.

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tilinpäätöstiedotteen puolivuotiskausien luvut ovat tilintarkastamattomia ja koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

14.2.2020 Tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1.–31.12.2019
Viikko 13/2020 Vuosikertomus 2019
6.4.2020 Varsinainen yhtiökokous
14.8.2020 Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2020

Tuloslaskelma (FAS)

  1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Tuloslaskelma      
LIIKEVAIHTO 17 846 118 10 922 008 31 645 315 20 146 402
Valmistus omaan käyttöön 1 064 229 0 1 509 678 0
Liiketoiminnan muut tuotot 300 25 121 180 634 248 816
Materiaalit ja palvelut -1 936 209 -1 153 285 -3 683 470 -2 556 595
BRUTTOTULOS 16 974 437 9 793 844 29 652 157 17 838 623
Henkilöstökulut -8 765 185 -5 880 108 -17 200 955 -11 677 169
Palkat ja palkkiot -7 404 195 -4 907 630 -14 296 191 -9 686 247
Henkilösivukulut -1 360 990 -972 478 -2 904 765 -1 990 922
Poistot ja arvonalentumiset -428 846 -352 010 -821 911 -492 702
Suunnitelman mukaiset poistot -428 846 -352 010 -821 911 -492 702
Liiketoiminnan muut kulut -2 707 060 -2 564 329 -5 094 797 -5 059 484
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 5 073 346 997 396 6 534 493 609 268
Rahoitustuotot ja -kulut 19 696 21 608 24 321 61 517
Muut korko- ja rahoitustuotot 171 341 46 884 207 862 199 605
Korkokulut ja muut rahoituskulut -151 644 -25 276 -183 541 -138 088
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 5 093 042 1 019 004 6 558 814 670 785
Tuloverot -1 025 069 -138 619 -1 321 201 -138 617
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -1 025 069 -138 619 -1 321 201 -138 617
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 067 973 880 385 5 237 613 532 169
             

TASE (FAS)

Tase 31.12.2019 31.12.2018    
         
PYSYVÄT VASTAAVAT 4 613 944 2 968 534    
Kehittämismenot 1 509 678 0    
Muut aineettomat hyödykkeet 1 333 403 1 670 834    
Aineelliset hyödykkeet 1 770 863 1 297 700    
VAIHTUVAT VASTAAVAT 31 282 451 25 292 926    
Pitkäaikaiset saamiset 520 813 445 029    
Lainasaamiset 51 962 6 347    
Muut saamiset 468 852 438 682    
Lyhytaikaiset saamiset 11 211 332 1 819 850    
Myyntisaamiset 788 161 875 345    
Muut saamiset 295 521 319 202    
Siirtosaamiset 10 127 651 625 303    
Rahat ja pankkisaamiset 19 550 306 23 028 047    
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ 35 896 395 28 261 460    
         
OMA PÄÄOMA 26 382 548 22 352 150    
Osakepääoma 80 000 80 000    
Ylikurssirahasto 38 005 38 005    
Muut rahastot (oy) 13 747 629 13 747 629    
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7 279 300 7 954 347    
Tilikauden voitto (tappio) 5 237 613 532 169    
VIERAS PÄÄOMA 9 513 847 5 909 310    
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 674 000 2 939 200    
Lainat rahoituslaitoksilta 3 674 000 2 939 200    
Lyhytaikainen vieras pääoma 5 839 848 2 970 110    
Ostovelat 845 137 689 399    
Muut velat 275 305 250 359    
Siirtovelat 4 719 406 2 030 352    
         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 35 896 395 28 261 460    

Rahoituslaskelma (FAS)

RAHOITUSLASKELMA 1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta -480 455 6 798 673 -492 390 2 398 303
Investointien rahavirta -1 615 663 -945 413 -2 467 321 -3 009 572
Rahoituksen rahavirta 689 278 4 645 -518 030 1 050 667
         
Rahavarat – alkusaldo 20 957 147 17 170 142 23 028 047 22 588 649
Rahavarojen muutos -1 406 841 5 857 905 -3 477 741 439 399
Rahavarat – loppusaldo 19 550 306 23 028 047 19 550 306 23 028 047

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Oman pääoman muutos ajalta 1.7.-31.12.2019 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.7.2019 80 000 38 005 13 747 629 7 279 300 1 169 640 22 314 575
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko            
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         4 067 973  
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 80 000 38 005 13 747 629 7 279 300 5 237 613 26 382 548
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.7.-31.12.2018 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.7.2018 80 000 38 005 13 747 629 7 954 347 -348 216 21 471 765
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko            
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         880 385  
OMA PÄÄOMA 31.12.2018 80 000 38 005 13 747 629 7 954 347 532 169 22 352 150
             
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.-31.12.2019 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2019 80 000 38 005 13 747 629 8 486 516 0 22 352 150
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko       -1 207 215    
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         5 237 613  
OMA PÄÄOMA 31.12.2019 80 000 38 005 13 747 629 7 279 300 5 237 613 26 382 548
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.-31.12.2018 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2018 80 000 38 005 13 747 629 7 954 347 0 21 819 981
Osakepääoman korotus            
Osakeanti ja muut osakemerkinnät            
Osinko            
Omista osakkeista maksettu määrä            
Katsauskauden voitto/-tappio         532 169  
OMA PÄÄOMA 31.12.2018 80 000 38 005 13 747 629 7 954 347 532 169 22 352 150
               

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

  1.7.-31.12.2019 1.7.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.–31.12.2018
Liikevoitto katsauskaudelta 5 073 346 997 396 6 534 493 609 268
Tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus 1 064 229 0 1 509 678 0
Kertaluontoisen rojaltituoton vaikutus 2 470 626 0 2 470 626 0
Vertailukelpoinen liikevoitto 1 538 490 997 396 2 554 189 609 268
               

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2019

  NIMI OSAKEMÄÄRÄ OMISTUSOSUUS
1. Mäki Markus 3 297 000 27,3
2. Järvi Sami Antero 610 000 5,1
3. Virtala Tero Tapani 350 000 2,9
4. Sr Taaleritehdas Mikro Markka 266 042 2,2
5. Lehtinen Saku Hermanni 264 000 2,2
6. Reini Mika Olavi 200 000 1,7
7. Tolsa Tero Sakari Anttoni 190 000 1,6
8. Hyytiäinen Anssi Kalervo 178 306 1,5
9. Blåfield Henri Erik 121 000 1,0
10. Pulkkinen Janne Petteri 111 500 0,9
  10 suurinta osakkeenomistaja yhteensä 5 587 848 46,3
  Accendo Capital SICAV, SIF (hallintarekisteröity) 2 480 187 20,5
  Muut hallintarekisteröidyt 748 150 6,2
  Muut osakkeet 3 255 965 27,0
  Yhteensä 12 072 150 100,0 %

 

Espoossa 14. päivänä helmikuuta 2020
Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Tero Virtala, CEO
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti:
tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, Senior Manager, Investor & Talent Relations
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti:
lauri@remedygames.com

Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: 050 520 4098

REMEDY LYHYESTI

Remedy Entertainment Oyj on yksi Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä videopeliyhtiöitä, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja.

Perustamisvuodestaan 1995 Espoossa sijainnut yhtiö työllistää yli 260 pelialan ammattilaista 26:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.remedygames.com