Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 6.4.2020 klo 16.40

Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Varsinainen yhtiökokous

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa 6.4.2020. Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Osinko

Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 327 936,50 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2020 ja maksupäivä on 20.4.2020.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja kunkin hallituksen jäsenen palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa.

Tilintarkastaja

Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Valtuutus omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 6.10.2021 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset.

Valtuutus osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamisesta päättämiseksi

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisista osakeanneista tai optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 2 000 000. Annettavat osakkeet voivat olla uusia tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat valtuutukset.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Markus Mäen.

Espoossa 6.4.2020
Remedy Entertainment Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA

Tero Virtala, CEO
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Lauri Haavisto, Senior Manager, Investor & Talent Relations
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja
Puhelin: 050 520 4098

REMEDY LYHYESTI

Remedy Entertainment Oyj on yksi Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä videopeliyhtiöitä, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja.

Perustamisvuodestaan 1995 Espoossa sijainnut yhtiö työllistää yli 260 pelialan ammattilaista 26:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.remedygames.com