Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 14.8.2018 kello 9.00

PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton)

Peliprojekteissa saavutettiin tärkeitä välitavoitteita, kasvupanostukset jatkuivat – Remedy onnistui pelialan seuratuimmassa tapahtumassa

Tammi-kesäkuun 2018 pääkohdat

 • Liikevaihto 9 224 (8 306) tuhatta euroa, muutos 11,1 %.
 • Liikevoitto (EBIT) -388 (617) tuhatta euroa, muutos -162,9 %.
 • Liikevoittoon vaikuttivat panostukset oman immateriaalioikeuden kehittämiseen, kehitystiimien kasvattaminen sekä muutto uusiin toimitiloihin. Yhtiö ei aktivoi tuotekehityskuluja.
 • Peliprojektit etenivät suunniteltujen ja sovittujen aikataulujen mukaisesti.
 • CrossFire 2 -peliprojektin yksinpelikampanja edistyi tuotannon viimeistelyvaiheeseen.
 • Control (aikaisemmin P7-projektinimellä kulkenut peli) julkistettiin suuren mediahuomion saattelemana pelialan merkittävässä E3-tapahtumassa Los Angelesissa.
 • Kolmannen peliprojektin alkuvaiheen suunnittelua ja neuvotteluja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa jatkettiin.
 • Remedyn kehitysyhteistyö NVIDIA:n ray tracing -teknologiaan liittyen julkistettiin.
 • Remedy muutti kasvavalle henkilöstömäärälle sopiviin toimitiloihin Espoon Olarinluomaan.
 • Uusi talousjohtaja Terhi Kauppi aloitti Remedyn palveluksessa.
 • Hallitus päätti uudesta yhtiön avainhenkilöille suunnatusta optio-ohjelmasta.

Keskeiset tunnusluvut

FAS, tilintarkastamaton 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1-12/2017
Liikevaihto, 1000 € 9 224 8 306 17 168
Liikevaihdon kasvu, % 11,1 % 7,6 % 4,6 %
Liikevoitto (EBIT), 1000 € -388 617 2 006
Liikevoitto liikevaihdosta, % -4,2 % 7,4 % 11,7 %
Katsauskauden tulos, 1000 € -348 527 1469
Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % -3,8 % 6,3 % 8,6 %
Taseen loppusumma, 1000 € 27 330 23 673 26 652
Nettokassa, 1000 € 14 231 22 226 20 694
Nettovelkaantumisaste, % -66,3 % -106,5 % -94,8 %
Omavaraisuusaste, % 78,6 % 88,2 % 81,9 %
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 158 136 139
Osakekohtainen tulos, € -0,029 0,048 0,122
Osakekohtainen tulos, €
(huomioiden laimentuminen)
-0,028 0,048 0,122
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 12 072 150 11 018 000 12 072 150

Toimitusjohtaja Tero Virtalan kommentit

“Remedyn liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 11,1% edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihtomme koostui pääasiassa Control ja CrossFire 2 -peliprojektien julkaisijoilta saatavista kehitysmaksuista sekä osittain Quantum Break -pelin myynti- ja rojaltituloista. Vertailukaudella 2017 liikevaihtoon kirjattiin Alan Wake -tietokonepelin Going Away -myyntikampanjan tuottoja, joiden osuus jäi katsauskaudella merkittävästi pienemmäksi.

Liikevoittomme laski tammi-kesäkuussa 162,9 % vertailujaksoon verrattuna ollen -4,2 % liikevaihdosta. Tulostamme rasittivat investoinnit Control-pelin kehitystiimin kasvattamiseen täyden tuotantovaiheen vaatimusten mukaiseksi, henkilöstömäärän kasvattaminen kolmatta peliprojektia ajatellen sekä Remedyn siirtyminen suurempiin toimitiloihin ja niiden remontointikustannukset. Remedy ei aktivoi tuotekehityskulujaan, jolloin kaikki kehityspanostukset rasittavat suoraan tulosta.

Katsauskauden päättymishetkellä Remedyllä oli kolme samanaikaista peliprojektia hyvin erilaisissa tuotantovaiheissa. Smilegate Entertainment Ltd:lle kehittämämme yksinpelikampanja, joka on osa laajempaa CrossFire 2 -peliä, saatiin vietyä tuotannollisesti viimeistelyvaiheeseen. Yhteistyö Smilegaten kanssa jatkuu. Smilegate vastaa CrossFire-pelien julkaisemisesta sekä niihin liittyvästä viestinnästä ja markkinoinnista.

Toinen pelihankkeemme Control (aikaisemmin koodinimellä P7 kulkenut peli) on täydessä tuotantovaiheessa. Peli julkistettiin E3-messuilla, jossa Control valittiin esiteltäväksi Sonyn PlayStation-tiedotustilaisuudessa. Electronic Entertainment Expo eli E3 on Los Angelesissa järjestettävä pelialan merkittävin vuosittainen tapahtuma, jossa Control positiivisesti yllätti sekä pelaajat että pelimedian. Ensireaktioiden perusteella pelin visuaalisesti näyttävä ja tunnelmaltaan mysteerinen maailma, sekä monipuoliset pelimekaniikat ovat herättäneet suuren yleisön mielenkiinnon. Sonyn tiedotustilaisuudessa julkistetun trailerin lisäksi pelistä oli nähtävissä E3:ssa suljettujen ovien takana demo eli tuotteen ydinominaisuuksia esittelevä osuus, jota kolmen messupäivän aikana esiteltiin yli 500:lle alan tärkeimmälle median edustajalla ja vaikuttajalle. E3:n myötä Control sai näkyvyyttä noin 100:ssa pelialan julkaisussa. Lisäksi Control huomioitiin 25:llä ehdokkuudella ja palkinnolla, mukaan lukien alan arvostetun Gamespot-julkaisun “Best of E3”-palkinnolla.

Control julkaistaan PlayStation 4 ja Xbox One -pelikonsoleille sekä Steam-tietokonepelialustalle vuonna 2019. Remedy ja pelin julkaisija 505 Games ovat solmineet Sonyn kanssa markkinointiyhteistyösopimuksen, jonka kautta Control saa merkittävää näkyvyyttä PlayStation-alustoilla. Monialustajulkaisulla saavutettavasta laajasta yleisöstä tavoittelemme pelaajia, jotka etsivät pelattavuus edellä kehitettyjä, ainutlaatuisia kokemuksia tarjoavia pelejä. Strategiamme mukaisesti vahvistamme asemaamme pelituotannon arvoketjussa. Tämän mukaisesti Control-pelin immateriaalioikeudet pysyvät yhtiön hallussa, minkä takia tavanomaista suurempi osuus peliin liittyvistä kehityskustannuksista on Remedyn vastuulla.

Vuoden 2017 lopussa käynnistämämme kolmas peliprojekti on edennyt pelinkehityksen tyypilliseen alkuvaiheeseen, johon sisältyy kehitettyjen pelikonseptien esittelyjä ja alustavia neuvotteluja potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Katsauskaudella olemme kehittäneet eteenpäin Northlight-teknologiaa, jota käytetään Remedyn pelien kehitysalustana ja pelimoottorina. Erityisesti PlayStation 4 -tuki, animaatioteknologiat ja pelinkehitystyökalut ovat edistyneet. Teknisten kehitysten lisäksi olemme kyenneet vahvistamaan Northlight-teknologiaa kehittävää tiimiämme sekä tuotantoprosesseja, minkä myötä Northlightista julkaistaan uusi versio peliprojektien käyttöön aiempaa useammin.

Northlight-teknologian kehitystiimi pääsi harvojen ja valittujen pelinkehittäjien joukossa etukäteen testaamaan NVIDIA:n RTX-teknologiaa. Tutkimuksen tavoitteena on päästä hyödyntämään videopeleissä valonsäteiden jäljittämiseen perustuvaa ray tracing -menetelmää, jonka avulla voidaan tuottaa laadukkaampaa ja tarkempaa fotorealistista grafiikkaa. Esittelimme varhaisia tutkimustuloksia pelialan arvostetussa Game Developers Conference 2018 -tapahtumassa San Franciscossa.

Rekrytointimme vetää hyvin: vastaanotimme katsauskauden aikana yli 1300 työhakemusta. Control ja sen saavuttama mediahuomio ovat vahvistaneet Remedyn mainetta työnantajana, joka tarjoaa mahdollisuuden päästä tekemään ainutlaatuisia pelejä. Muutimme aiempaa mittavammalle henkilöstömäärälle soveltuvaan remontoituihin toimitiloihin Espoon Olarinluomaan. Kasvumme tulee jatkumaan nykyisten ja tulevien peliprojektien mukaisesti, johon uudet tilat ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit luovat otollisen mahdollisuuden.

Uusien huippuosaajien löytämisen lisäksi myös nykyisten sitouttaminen on tärkeää. Yhtiön hallituksen päätös uudesta optio-ohjelmasta on osa yhtiön pitkäaikaista osakepohjaista kannustinjärjestelmää yhtiön avainhenkilöille.

Tulevaisuuden näkymät

Johtuen yksittäisten peliprojektien kehitysvaiheista sekä julkaisusopimuksiin ja niiden ajoituksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä, yhtiö ei katso tarkoituksenmukaiseksi antaa arviota vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Vaihtelut puolivuotistulosten ja tilikausienkin välillä voivat olla merkittäviä riippuen julkaisijoiden kanssa tehtävistä sopimuksista.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on pitkällä aikavälillä luoda kannattavaa kasvua laajentamalla tuoteportfoliotaan ja solmimalla uusia kumppanuuksia asiakkaidensa kanssa. Kasvun on tarkoitus toteutua ensisijaisesti orgaanisesti.

Uuden strategian rakennusvaihe on käynnissä vielä vuoden 2018 ja sen mukaiset panostukset tulevat rasittamaan tulosta. Vuoden 2018 aikana yhtiöllä tulee olemaan kaksi pelihanketta tuotantovaiheessa, jossa sekä niiden aiheuttamat henkilöstökulut että ulkopuolisten palvelujen ostot ovat suurimmillaan. Control on yhtiön oma pelibrändi, jossa yhtiön oma rahoitusosuus on merkittävä. Samalla yhtiö on myös aloittanut kolmannen peliprojektin sekä jatkanut rekrytointeja ja muita kasvustrategiaa tukevia panostuksia. Nämä kaikki tulevat rasittamaan yhtiön tulosta vuoden 2018 aikana.

Julkaisijakumppaneilta saatavien kehitysmaksujen suuruus riippuu tulevista pelihankkeista, ja muista yhteistyön ehdoista.

Taloudellinen katsaus 1.1.-30.6.2018

Liiketoiminnan tulos

Remedyn liikevaihto katsauskaudella oli 9 224 tuhatta euroa (tammi-kesäkuu 2017: 8 306 tuhatta euroa) ja kasvoi 11,1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävimpiä liikevaihdon kasvuun vaikuttaneita tekijöitä olivat kahden samanaikaisen peliprojektin, Controlin ja CrossFire 2:n, kehittäminen ja molempien projektien julkaisijoilta saadut kehitysmaksut. Liikevaihto kasvoi huolimatta siitä, että vertailukaudella liikevaihtoon kirjattiin selkeästi enemmän Alan Wake -tietokonepeleihin liitännäisiä myyntituottoja.

Liiketoiminnan muut tuotot katsauskaudelta olivat 224 (342) tuhatta euroa. Katsauskauden liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääosin Tekes-avustuksista kuten myös vertailukaudella.

Liikevoitto (EBIT) oli -388 (617) tuhatta euroa, muutos -162,9%. Liikevoiton heikkenemiseen vaikuttivat muun muassa henkilöstökustannusten kasvu n. 1 139 tuhatta euroa johtuen pääsääntöisesti lisääntyneestä henkilöstömäärästä projekteihin. Lisäksi yhtiön liiketoiminnan muut kulut kasvoivat n. 575 tuhannella eurolla johtuen pääosin kertaluonteistyyppisistä kustannuksista kuten päällekkäisistä toimitilakustannuksista, rekrytointikustannuksista sekä toimistomuuttoon liittyvistä kustannuksista. Yhtiö ei aktivoi tuotekehityskustannuksiaan, jotka muodostavat erittäin merkittävän osan koko yhtiön kustannuksista.

Vertailukaudelle ajoittuneeseen First North -listautumiseen liittyvät kulut olivat 577 tuhatta euroa, ja ne on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

Katsauskauden tulos tammi-kesäkuulta 2018 oli -348 (527) tuhatta euroa, muutos -162,9 %.

Taloudellinen asema

Remedyn taseen loppusumma 30.6.2018 oli 27 330 (23 673) tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste 30.6.2018 oli 78,6 % (88,2 %) ja nettovelkaantumisaste -66,3 % (-106,5 %). Yhtiöllä ei ollut taseessa liikearvoa.

Pysyvät vastaavat

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat 30.6.2018 olivat 2 375 (511) tuhatta euroa. Muutos johtuu pääosin teknologiahankinnoista ja taseeseen kirjatun uuden toimitilan perusparannusmenoista.

Vaihtuvat vastaavat

Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat 30.6.2018 olivat 24 955 (23 162) tuhatta euroa. Vaihtuvat vastaavat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 17 170 (22 226) tuhatta euroa sekä lyhytaikaisista saamisista, jotka olivat 7 249 (700) tuhatta euroa. Lyhytaikaisten saamisten vertailukautta suurempi määrä johtuu projektien kaupallisten ehtojen pohjalta saatavien tulojen ajallisesta jaksottumisesta kausien välillä.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli -4 400 (-689) tuhatta euroa. Muutos johtuu merkittävistä projektiliiketoiminnan maksujen ajoituksista, jotka vaihtelevat laskutuksen mukaan kausittain.

Oma pääoma

Yhtiön oma pääoma 30.6.2018 oli 21 472 (20 868) tuhatta euroa. Oman pääoman muutos johtui edellisen tilikauden voiton ja katsauskauden tappion muutoksesta.

Vieras pääoma

Yhtiön vieras pääoma 30.6.2018 oli 5 858 (2 805) tuhatta euroa. Muutos johtuu pääosin yhtiön nostamasta TEKES-tuotekehityslainasta 2 939 tuhatta euroa, joka kirjattiin pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Remedyn henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 164 (139), kasvua +18,0 %. Valtaosa uudesta henkilöstöstä keskittyy peliprojekteihimme ja Northlight-teknologiamme kehitykseen.

Katsauskauden aikana Remedyn johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Tero Virtala, tuotantojohtaja Markus Mäki ja luova johtaja Sami Järvi. Talousjohtajana aloitti 14.5. Terhi Kauppi.

Remedyn 26.3.2018 kokoontunut yhtiökokous valitsi Remedyn hallitukseen edelleen Markus Mäen, Christian Fredriksonin, Jussi Laakkosen, Ossi Pohjolan ja Henri Österlundin vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2018 Helsingissä. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, ja

 • vahvisti tuloslaskelman ja taseen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta, ja
 • päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 ei makseta osinkoa.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään

 • Osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä on enintään 2 000 000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan, mikä vastaa noin 16,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista; ja
 • Yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 500 000 osaketta.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeella käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 6,79.

Tammi-kesäkuu 2018 Osakkeen korkein kaupankäyntihinta, euroa Osakkeen alin kaupankäyntihinta, euroa Osakkeen viimeisin kaupankäyntihinta, euroa
REMEDY 8,45 5,60 6,79


  30.6.2018 30.6.2017
Markkina-arvo, euroa 81.969.899 76.175.276
Osakkeenomistajia 4 179 4172

Yhtiöllä on yksi osakesarja (ISIN-koodi: FI4000251897). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön osakemäärä 30.6.2018 oli yhteensä 12 072 150. Varsinainen yhtiökokous on päätöksellään 26.3.2018 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutuksesta on 30.6.2018 jäljellä 1 600 000 osaketta.

Yhtiön hallitus päätti sille varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla 8.6.2018 pidetyssä kokouksessaan optio-oikeuksien liikkeeseen laskemisesta. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2024. Osakekohtainen merkintähinta 7,02 euroa, joka on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.3.-31.5.2018 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 400 000 osakkeella vastaten 3,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Hallitus on päättänyt antaa yhteensä 400 000 optiota, joista allokoitiin katsauskauden aikana 322 250 optio-oikeutta ja loput 77 750 jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille. Nyt päätetty optio-ohjelma on osa hallituksen pidemmän tähtäimen suunnitelmaa ottaa käyttöön pitkäaikainen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille vuosien 2018-2020 aikana vastaten kokonaisuudessaan noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen. Mahdollisista optio-ohjelmista vuosille 2019 ja 2020 päätetään erikseen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuudet ovat

 • Yhtiön oma pelikehitys saattaa epäonnistua ja yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan suunnittelemiaan pelejä riittävässä laadussa, aikataulussa tai budjetissa.
 • Yhtiön suurimpien julkaisijakumppanuuksien jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja yhtiön julkaisijakumppanit voivat esittää vaatimuksia yhtiötä kohtaan.
 • Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan tai pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja ammattitaitoista henkilöstöä.
 • Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön valuuttamääräisiin saataviin sen asiakkailta.

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.6 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastatamattomia.

Tuloslaskelma (FAS)

  1.1.2018 – 30.6.2018 1.1.2017 – 30.6.2017 1.1.2017 – 31.12.2017 1.1.2016 – 31.12.2016
Tuloslaskelma     
L I I K E V A I H T O 9 224 394 8 306 308 17 167 957 16 414 000
Liiketoiminnan muut tuotot 223 695 341 641 1 074 816 246 905
Materiaalit ja palvelut -1 403 310 -1 359 951 -2 668 725 -1 457 488
BRUTTOTULOS 8 044 779 7 287 998 15 574 048 15 203 417
Henkilöstökulut -5 797 061 -4 657 737 -9 797 092 -8 447 657
Palkat ja palkkiot -4 778 617 -3 816 322 -8 059 184 -6 846 420
Henkilösivukulut -1 018 443 -841 415 -1 737 908 -1 601 237
Poistot ja arvonalentumiset -140 692 -92 759 -201 846 -170 034
Suunnitelman mukaiset poistot -140 692 -92 759 -201 846 -170 034
Liiketoiminnan muut kulut -2 495 154 -1 920 648 -3 569 071 -2 639 832
L I I K E V O I T T O ( – T A P P I O ) -388 128 616 854 2 006 039 3 945 894
Rahoitustuotot ja -kulut 39 909 -14 214 -168 730 -207 445
Muut korko- ja rahoitustuotot 152 721 52 874 25 120 151 904
Korkokulut ja muut rahoituskulut -112 812 -67 088 -193 850 -359 349
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -348 219 602 639 1 837 309 3 738 448
Tuloverot 3 -76 021 -367 970 -572 473
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 3 -76 021 -367 970 -572 473
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -348 216 526 618 1 469 339 3 165 975

Tase (FAS)

TASE 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT 2 375 131 511 150 451 664 374 601
Aineettomat hyödykkeet 1 462 711 38 972 0 77 944
Aineelliset hyödykkeet 912 421 472 179 451 664 296 657
VAIHTUVAT VASTAAVAT 24 955 082 23 161 738 26 200 441 10 815 476
Pitkäaikaiset saamiset 536 425 235 640 512 527 249 163
Lainasaamiset 10 992 13 617 12 393 43 074
Muut saamiset 525 433 222 023 500 134 206 089
Lyhytaikaiset saamiset 7 248 516 700 533 3 099 265 217 965
Myyntisaamiset 6 722 872 47 356 2 465 637 57 488
Lainasaamiset   9 325 0 0
Muut saamiset 61 127 67 500 192 776 49 227
Siirtosaamiset 464 517 576 351 440 852 111 249
Rahat ja pankkisaamiset 17 170 142 22 225 565 22 588 649 10 348 348
VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 330 214 23 672 888 26 652 105 11 190 077
OMA PÄÄOMA 21 471 765 20 867 710 21 819 981 7 535 608
Osakepääoma 80 000 80 000 80 000 8 220
Ylikurssirahasto 38 005 38 005 38 005 38 005
Muut rahastot (oy) 13 747 629 13 738 079 13 747 629 373 453
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7 954 347 5 007 403 6 485 007 3 949 956
Tilikauden voitto (tappio) -348 216 2 004 223 1 469 339 3 165 975
VIERAS PÄÄOMA 5 858 449 2 805 178 4 832 124 3 654 468
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 939 200 0 1 894 579 0
Lainat rahoituslaitoksilta 2 939 200 0 1 894 579 0
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 919 249 2 805 178 2 937 545 3 654 468
Saadut ennakot 0 0 0 1 022 317
Ostovelat 629 925 383 044 431 286 281 344
Muut velat 45 951 793 771 228 102 182 268
Siirtovelat 2 243 373 1 628 363 2 278 157 2 168 539
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 330 214 23 672 888 26 652 105 11 190 077

Rahoituslaskelma (FAS)

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2018-30.6.2018 1.1.2017-30.6.2017 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta -4 400 370 -688 859 -2 221 083 6 133 622
Investointien rahavirta -2 064 159 -238 634 -278 910 -54 771
Rahoituksen rahavirta 1 046 022 12 804 710 14 740 293 -1 157 692
     
Rahavarat – alkusaldo 22 588 649 10 348 348 10 348 348 5 427 189
Rahavarojen muutos -5 418 507 11 877 217 12 240 300 4 921 159
Rahavarat – loppusaldo 17 170 142 22 225 565 22 588 649 10 348 348

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS)

Oman pääoman muutos ajalta 1.1.2018-30.6.2018 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2018 80 000 38 005 13 747 629 7 954 347 0 21 819 981
Osakepääoman korotus       
Osakeanti ja muut osakemerkinnät       
Osinko       
Omista osakkeista maksettu määrä       
Katsauskauden voitto/-tappio      -348 216  
OMA PÄÄOMA 30.6.2018 80 000 38 005 13 747 629 7 954 347 -348 216 21 471 765
       
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.2017-30.6.2017 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2017 8 220 38 005 373 453 7 115 931 0 7 535 608
Osakepääoman korotus 71 780   -71 780    
Osakeanti ja muut osakemerkinnät    13 436 407    
Osinko     -599 925   
Omista osakkeista maksettu määrä     -30 999   
Katsauskauden voitto/-tappio      526 607  
OMA PÄÄOMA 30.6.2017 80 000 38 005 13 738 079 6 485 007 526 607 20 867 699
       
Oman pääoman muutos ajalta 1.1.2017-31.12.2017 Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Alkusaldo 1.1.2017 8 220 38 005 373 453 7 115 931 0 7 535 608
Osakepääoman korotus 71 780      
Osakeanti ja muut osakemerkinnät    13 374 177    
Osinko     -599 925   
Omista osakkeista maksettu määrä     -30 999   
Katsauskauden voitto/-tappio      1 469 339  
OMA PÄÄOMA 31.12.2017 80 000 38 005 13 747 629 6 485 007 1 469 339 21 819 981
       

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2018

NIMI OSAKEMÄÄRÄ OMISTUSOSUUS
MÄKI MARKUS 3 447 000 28,6 %
NORDEA BANK AB (PUBL), FINNISH BRANCH 2 706 113 22,4 %
JÄRVI SAMI ANTERO 610 000 5,1 %
VIRTALA TERO TAPANI 370 000 3,1 %
LEHTINEN SAKU HERMANNI 295 200 2,4 %
REINI MIKA OLAVI 267 800 2,2 %
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TAALERITEHDAS MIKRO MARKKA 266 075 2,2 %
TOLSA TERO SAKARI ANTTONI 212 000 1,8 %
HYYTIÄINEN ANSSI KALERVO 178 306 1,5 %
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH 133 656 1,1 %

Espoossa 14. päivänä elokuuta 2018.
Remedy Entertainment Oyj
HALLITUS

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tero Virtala
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Sijoittajasuhdevastaava Lauri Haavisto
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: lauri@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Remedy lyhyesti

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games, Smilegate ja 505 Games. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake’s American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016). www.remedygames.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet