Remedy Entertainment Oyj | Yhtiötiedote 8.6.2018 kello 13.00

Remedyn hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla ottaa käyttöön hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatun optio-ohjelman “Optio-ohjelma 2018”. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi yhtiön avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. 

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2024.

Osakekohtainen merkintähinta 7,02 euroa, joka on on Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.3.-31.5.2018 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla.

Optio-oikeuksilla tapahtuvien osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta yhteensä enintään 400 000 osakkeella vastaten 3,21 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. 

Hallitus on päättänyt antaa yhteensä 400 000 optiota, joista allokoidaan nyt 322 250 optio-oikeutta ja loput 77 750 jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille. 

Nyt päätetty optio ohjelma on osa hallituksen pidemmän tähtäimen suunnitelmaa ottaa käyttöön pitkäaikainen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille vuosien 2018-2020 aikana vastaten kokonaisuudessaan noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen. Mahdollisista optio-ohjelmista 2019 ja 2020 päätetään erikseen. 

Optio-oikeuksien 2018 ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.remedygames.com/fi/sijoittajille/

Remedy Entertainment Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tero Virtala
Puhelin: 09 435 5040
Sähköposti: tero.virtala@remedygames.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Remedy Entertainment Oyj on Espoossa vuonna 1995 perustettu kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö. Remedy kehittää tarinallisia ja visuaalisesti näyttäviä konsoli- ja tietokonepelejä, joita julkaisevat tunnetut kumppanit kuten Microsoft, Rockstar Games ja Smilegate. Remedyn julkaisemia pelejä ovat mm. Death Rally (1996), Max Payne (2001), Max Payne 2: The Fall of Max Payne (2003), Alan Wake (2010), Alan Wake’s American Nightmare (2012) ja Quantum Break (2016).