Talousluvut

Pitkän aikavälin liiketoimintanäkymät

Kehitämme parhaillaan maailman luokan partnerien kanssa useita pelejä, joihin liittyy ennalta sovittuja kehitysmaksuja. Kehitysmaksut luovat vahvan, kasvavan ja ennustettavan pohjan liikevaihdollemme vuosiksi eteenpäin. Kehitysmaksujen lisäksi liikevaihtomme koostuu pelirojalteista, joita on vaikeampi ennustaa, mutta jotka voivat skaalautua nopeastikin.

Yksittäisen pelin rojaltit riippuvat monista tekijöistä, joista kaikki eivät ole meidän hallinnassamme. Tämän johdosta pelirojalteihin liittyvät olettamamme tehdään lähtökohtaisesti maltillisesti. Samalla, vaikka tätä ei pidetäkään perusolettamana, jokaisella laadukkaalla, markkinoilla erottuvalla pelillä on potentiaalia menestyä paremmin, mikä kasvattaisi liikevaihtoa sekä liikevoittoa merkittävästi. Pelimme etenevät askel askeleelta kohti pidempikestoisia pelikokemuksia, jotka tyypillisesti myyvät useamman vuoden. Tämä pätee myös kolmeen vuoden 2021 lopulla ja vuoden 2022 alussa partnereiden kanssa julkaistuun peliimme.

Pitkän aikavälin suunnitelmiemme mukaisesti kehitämme parhaillaan viittä eri peliä ja meillä tulee olemaan merkittäviä pelijulkaisuja vuosien 2023 ja 2025 välillä. Pelijulkaisujen ja uusien pelinkehityssopimuksien ajoitukset voivat aiheuttaa vaihtelua lukuihimme kvartaalien ja vuosien välillä. Useat markkinoilla jo olevat ja rojalteja kerryttävät pelimme sekä kehitteillä olevat uudet pelit tulevat kuitenkin vähentämään edellä mainittua vaihtelua tulevina vuosina.

Osinkopolitiikka

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistajaarvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla.

Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan
investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Avainluvut

Remedy julkaisi ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun tilinpäätöksensä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.Vertailutiedot esitetään 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ja IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2020. Remedy on aiemmin laatinut sekä tilinpäätöksensä että liiketoimintakatsauksensa ja puolivuotiskatsauksensa suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti.

1 000 € IFRS 2021 IFRS 2020 FAS 2019 FAS 2018 FAS 2017 FAS 2016
Liikevaihto 44 726 41 086 31 645 20 146 17 168 16 414
Liikevaihdon kasvu, % 8,9% 29,8% 57,1% 17,3% 4,6% 19,4%
Liikevoitto (EBIT) 11 407 7 248 6 534 0,609 2 006 3 946
Liikevoitto liikevaihdosta, % 25,5% 17,6% 20,6% 3,0% 11,7% 24,0%
Katsauskauden tulos 8 794 5 412 5 238 0,532 1 469 3 166
Katsauskauden tulos liikevaihdosta, % 19,7% 13,2% 16,6% 2,6% 8,6% 19,3%
Taseen loppusumma 101 126 51 281 35 896 28 261 26 652 11 190
Nettokassa 47 526 18 047 15 876 20 089 20 694 10 348
Nettovelkaantumisaste, % -54,4% -50,0% -60,2% -89,9% -94,8% -137,3%
Omavaraisuusaste, % 86,4% 70,4% 73,5% 79,1% 81,9% 74,1%
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kauden aikana 280 265 228 169 139 123*

* Henkilöstön keskimääräisen lukumäärän laskemistapa on muuttunut vuoden 2016 jälkeen. Vertailukelpoinen luku on 128.